Skatter og avgifter

Skattesystemet omfatter en rekke ulike skatter og avgifter. Skattene og avgiftene har et dobbelt formål: De skal dekke fellesskapets utgifter, og de skal være et middel til økonomisk utjevning mellom borgerne.

Det offentliges ansvar i forhold til skatt er todelt. Kommunen har ansvar for skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift til det offentlige. Mens den statlige institusjonen Skatteetaten har ansvar for ligningen.

 

Kommunale avgifter

Kommunen har mange ulike avgifter og gebyrer knyttet til sine tjenester og i menyen til venstre -  Kommunale avgifter og gebyrer - finner du informasjon om disse.

 

Snarveier:

 

Enheter:

 

Eksterne linker:

 

Finner du ikke det du leter etter?

Sist endret 02.02.2018