Barnehage - Priser og betaling

Barnehagepriser
Størelse Opphold1.1.19 Kost
100% plass 3135,- 300,-
80 % plass 2630,- 240,-
60% plass 2000,- 180,-
50% plass 1640,- 150,-
40% plass 1320,- 120,-

Råde kommune vil følge den til enhver tid gjeldene makspriser for barnehageopphold.  

Det betales for 11 måneder, juli er betalingsfri.

Søskenmoderasjon 

Redusering av pris for å ha søsken i barnehage. 

  • Det gis 30% moderasjon for søsken nr. 2 og 50% moderasjon for søsken nr. 3
  • Moderasjonen gis på rimeligste plass.
  • Det betales for antall timer barnet har fått tilbud om.
  • Det er egne moderasjonsordringer for familier med lav betalingsevne.