Barnehage - Priser og betaling

Barnehagepriser
Størelse Opphold Kost
100% plass 3000,- 310,-
80 % plass 2520,- 250,-
60% plass 1 930,- 185,-
50% plass 1 580,- 155,-
40% plass 1 280,- 125,-

Barnehagepriser fra 01.08.2022:

Barnehagepriser

Barnehagepriser
Størelse Opphold Kost
100% plass 3000,- 310,-
80 % plass 2520,- 250,-
60% plass 1 930,- 185,-
50% plass 1 580,- 155,-
40% plass 1 280,- 125,-

 

Råde kommune vil følge den til enhver tid gjeldene makspriser for barnehageopphold.  

Det betales for 11 måneder, juli er betalingsfri.

Søskenmoderasjon 

Redusering av pris for å ha søsken i barnehage. 

  • Det gis 30% moderasjon for søsken nr. 2 og 50% moderasjon for søsken nr. 3
  • Det betales for antall timer barnet har fått tilbud om.
  • Det er egne moderasjonsordringer for familier med lav betalingsevne.