Familieteamet – et frivillig og gratis veiledningstilbud

Hva er familieteam? 

Familieteam er et forebyggende tiltak rettet mot barn og ungdom. Familieteamet har som mål å hjelpe deg til å oppnå kontroll over de beslutninger som angår deg og din familie. 

Familieteamet består av representanter fra helsesøstertjenesten, forebyggende innsats barn, unge og familier og PP-tjenesten.

Eksempler på temaer/spørsmål som du/dere kan ta opp med oss:

  • grensesetting
  • struktur/rutiner i hverdagen
  • søvn
  • søskenproblematikk
  • barns tanker rundt skilsmisse
  • samspill/ kommunikasjonsproblemer mellom barn, barn-barnehage/ skole
  • konflikter med barnet/ungdommen

Familieteamet har fokus på barn og unges fysiske -og psykiske helse, sosio-emosjonelle forhold og oppvekst vilkår. 

Hvordan kan jeg/vi få veiledning? 

Du tar kontakt med familieteamet via epost eller telefon. Når veiledning er avtalt lager du/dere en kort skriftlig beskrivelse av hva man ønsker veiledning på (”veiledningsgrunnlag”) (PDF, 70 kB), denne tas med til veiledningen.

Mann som ser på flere veier og piler - Klikk for stort bilde

Kontakt

Råde kommune
E-post
Telefon 69 29 50 00

Besøks og postadresse:
Skråtorpveien 2a
1640 Råde

Anders Tønnesland
Pedagogisk-psykologisk rådgiver/ avdelingsleder
E-post
Telefon 69 29 50 00
Mobil 971 45 099
Adela Manov
Familieveileder
E-post
Telefon 459 79 202