Norskopplæring / Norwegian lessons

Rett og plikt til opplæring / Rights and obligations  

Introduksjonsloven gir regler for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere.
 

Rett og plikt til norskopplæring

 

Hvordan søke? / How to apply? 

Fyll ut skjemaet / complete the form 

Send eller lever søknaden / send or deliver the application to

Rådhuset, Råde kommune
Skråtorpveien 2A
1640 Råde
Mrk: Søknad - opplæring i norsk og samfunnskunnskap