Voksenopplæring (grunnskole)

Hva tilbyr vi?

Hvis du vurderes til å ha rett på et grunnskoletilbud for voksne har Råde kommune inngått en avtale med Fredrikstad kommune. Opplæringen og tilbudet foregår på Fredrikstad internasjonale skole. 

Hvem kan få tilbudet?

Personer som av ulike grunner har mangelfull grunnskoleutdanning kan få et tilpasset tilbud av pedagogisk konsulent ved Råde kommune. Opplæringsloven bestemmer hvem som har rett til grunnskole for voksne. 

Du må:

  • være over 16 år
  • ikke ha rett til videregående opplæring
  • ha behov for grunnskole

Slik søker du:

Du fyller ut "Søknad om voksenopplæring"-skjema (PDF, 341 kB)
og sender eller leverer det til:

Rådhuset, Råde kommune
   ved kommunalsjef oppvekst og levekår 
Skråtorpveien 2A,1640 Råde
Mrk: Voksenopplæring

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.