Voksenopplæring

Opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Grunnopplæring:  Søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i 600 timer (PDF, 340 kB)

Videre grunnopplæringSøknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap utover 600 timer (PDF, 340 kB) 

Behovsprøvet norskopplæring: Søknad om behovsprøvet norskopplæring (PDF, 31 kB)

Grunnskoletilbud for voksne

Hvis du vurderes til å ha rett på et grunnskoletilbud for voksne har Råde kommune inngått en avtale med Fredrikstad kommune. Opplæringen og tilbudet foregår på Fredrikstad internasjonale skole. 

Hvem kan få tilbudet?

Personer som av ulike grunner har mangelfull grunnskoleutdanning kan få et tilpasset tilbud av pedagogisk konsulent ved Råde kommune. Opplæringsloven bestemmer hvem som har rett til grunnskole for voksne. 

Du må:

  • være over 16 år
  • ikke ha rett til videregående opplæring
  • ha behov for grunnskole

Slik søker du: Søknad om grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven (PDF, 341 kB)

 

Søknaden sendes til:

Rådhuset, Råde kommune
Skråtorpveien 2A,1640 Råde
Mrk: Voksenopplæring

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.