Spesialundervisning for voksne

Vi gir spesialundervisning til voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne. 

Les mer om spesialundervisning for voksne på Udir.no 

Hvem kan få tilbudet?

Voksne som etter opplæringslovens § 4A-2

  • ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
  • har særlig behov for hjelp til å vedlikeholde eller utvikle grunnleggende ferdigheter
  • trenger ny opplæring på grunn av sykdom eller skade

- og voksne

  • med nedsatt hørsel/døvhet som trenger opplæring
  • synshemmede som trenger opplæring
  • med språk-, stemme- eller talevansker som trenger opplæring

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema - spesialundervisning for voksne  (PDF, 692 kB)
og send eller lever det til:

Rådhuset, Råde kommune
   ved PPT 
Skråtorpveien 2A, 1640 Råde 
Mrk: Søknad - Spesialundervisning for voksne