Innskriving av nye førsteklassinger

Innskriving av skolepliktige elever til 1.klasse fra august 2020 ved skolene i Råde skjer elektronisk frem til 31.mars 2020 via kommunens hjemmeside.

Link til registreringsskjemaet ligger her og under søknadsskjema på snarveier.
Man må logge på med Min ID for å fylle ut skjemaet.

Innskrivingen gjelder for elever som er født i 2014, og eldre som av en eller annen grunn ikke har begynt på skolen. Barnet skrives inn på den skolen som ligger i skolekretsen, med mindre man av særskilte grunner har fått innvilget søknad om å gå på den andre skolen i kommunen.

SFO - SkoleFritidsOrdningen


Spetalen SFO har åpent kl.07.00-17.00 og Karlshus SFO har åpent kl.06.45-16.45 alle hverdager hele året, unntatt 5 planleggingsdager. SFO følger skoleruten. Hvert barn må ha minst fire hele ferieuker fra SFO i løpet av skoleåret. SFO er foreldrebetalt, og barna meldes inn her. Påmeldingen gjelder til og med 4.trinn, eller inntil plassen sies opp.Frist for påmelding til høsthalvåret er 31.mars. D et gjøres oppmerksom på at det er to måneders oppsigelse av plassen. 

Informasjonsbrev sendt til elever med skolekrets Karlshus ligger her. ​ (PDF, 474 kB)

Informasjonsbrev sendt til elever med skolekrets Saltnes ligger her. (DOCX, 673 kB)

Første skoledag august 2020 er mandag 17.08.20.