Skolebuss / skoleskyss

Skoleskyss er gratis transport til og fra skolen for elever som bor langt fra skolen eller har spesielle behov. 

Disse kan få innvilget skoleskyss:

  • 1. klassinger som bor minst 2 km fra skolen
  • 2. til 10. klassinger som bor minst 4 km fra skolen
  • Elever som har skolevei definert som spesielt farlig
  • Barn med funksjonsnedsettelse, for en kortere eller lengre periode, og har et dokumentert behov for skolekyss 

Skolebussrutene

Her finner du rutene for skolebussene:

Må jeg søke? 

Det beregnes automatisk hvor langt unna skolen eleven bor (ut i fra adressen eleven er registrert på i folkeregisteret). Du trenger dermed ikke å søke.

Ved spesialskyssordning (skolekyss.no/Konsentra) sender skolen selv søknaden.  

Når blir skysskort utdelt? 

Elektronisk skysskort blir utdelt på skolen i løpet av de første skoledagene. 1. klassinger vil få et klistermerke de kan putte på ranselen. 

Mistet kort? 

Ved mistet skysskort, si ifra til skolen. Skolen vil da kontakte Østfold kollektivtrafikk eller skolekyss.no/Konsentra. 

 

På skolekyss.no finner du informasjon om skolekyss dersom eleven ikke kan bruke ordinær kollektivtransport. (PDF, 81 kB) 

På Østfold kollektivtrafikk finner du informasjon om hvordan skoleskyss og spesialskyss fungerer i Østfold