Skooler - SkolePortalen/ForesattePortalen

Skolene i Råde bruker Skooler som lærings- og kommunikasjonsplattform mellom lærer og elev / skole og hjem.

Elever kan logge seg inn gjennom:
SkolePortalen (Skooler/Office365)

Foresatte kan logge seg på her:
ForesattePortalen (Skooler)