Voksenopplæring

Stortinget har vedtatt at voksne skal ha lovfestet rett til grunnskole og videregående opplæring, og at opplæringen skal tilpasses den enkeltes behov. Kommunene har ansvar for grunnskoleopplæring for voksne og for norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Fylkeskommunene har ansvar for videregående opplæring.

Har jeg rett til voksenopplæring? Hvordan går jeg fram?

Er du over 16 år og trenger grunnskoleopplæring, har du rett til gratis undervisning. Retten gjelder selv om du har fullført grunnskolen tidligere. Retten gjelder norske statsborgere så vel som innvandrere og flyktninger.

Fra og med det året du fyller 25 år har du som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring, etter søknad rett til dette (voksenrett).

 

Snarveier:

 

Finner du ikke det du leter etter?

Sist endret 14.04.2016