Individuelle sosiale tjenester

Formålet med individuelle sosiale tjenester er å bedre levekårene for vanskligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Loven skal bidra til at utsatte barne og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

 

Følgende sosiale tjenester inngår i NAV-kontoret:

Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning
Økonomisk stønad
Forvaltning av personlig økonomi
Midlertidig botilbud
Individuell plan
Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad
 

Slik søker du

Kontakt

Nav Råde
Telefon 55 55 33 33

Telefontid 08.00-15.00

Adresse

NAV Råde
Skråtorpveien 2A
1640 Råde
 

 

Åpningstider

NAV - Publikumsmottak
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 
kl. 12:00 - 14:00

Onsdag stengt