Fri rettshjelp

Hvor og hvordan få fri rettshjelp?

Fri rettshjelp ytes av privatpraktiserende advokater og rettshjelpere, samt ved offentlig advokatkontor. Fri sakførsel ytes kun av privatpraktiserende advokater.

Privatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene sine helt eller delvis betalt av staten. I noen typer saker kan alle få fri rettshjelp. I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du kommer inn under ordningen. Sjekk reglene, og spør advokaten din om råd.

Enkelte studentrettshjelptiltak, offentlige servicekontorer og andre yter gratis juridisk bistand utenfor rettergang.

Videre henvisninger:

HELE NORGE 
Advokatvakter: http://www.advokatenhjelperdeg.no/advokatvakten/
Finn advokat: http://www.advokatenhjelperdeg.no/finn-advokat
Studenttiltak: http://gratisrettshjelp.no/