Tilskudd til etablering

Hvis du ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan du få tilskudd til etablering. Råde kommune får begrensede midler med tilskudd. Denne ordningen er dermed sterkt behovsprøvd.

 

Les mer på Husbanken sin hjemmeside: https://husbanken.no/tilskudd/etablering-i-egen-bolig/

Kontakt

Nav Råde
Telefon 55 55 33 33

Telefontid 08.00-15.00

Adresse

Rådhuset
Skråtorpveien 2A
1640 Råde
Telefon: 69295000