Tilskudd til tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen du bor i, kan du søke om finansiering av små eller store ombygginger eller tilpasninger. Råde kommune får begrensede midler med tilskudd. Denne ordningen er dermed sterkt behovsprøvd.
Les mer på Husbanken sin hjemmeside. 

For for veiledning ta kontakt med NAV Råde 55553333

Kontakt

Nav Råde
Telefon 55 55 33 33

Telefontid 08.00-15.00

Adresse

NAV Råde
Skråtorpveien 2A
1640 Råde