Årsberetninger og regnskap

Årsberetningen med årsrapporten  og regnskap gir en oversikt over utviklingen i Råde kommunen og foretakene samt gir det en oversikt over tjenesteproduksjon i kommunen og rapporter fra enhetene. 

Årsberetning og årsregnskap

Årsberetningen og regnskap gir en oversikt over utviklingen i kommunen og foretakene. Årsrapporten gir en oversikt over tjenesteproduksjon i kommunen og rapporter fra enhetene. 

2021

Kommunestyrets behandling 09.06.2021 av årsregnskap 2021

2020

Kommunestyrets behandling 17.06.2021 av årsregnskap 2020

2019

Kommunestyrets behandling 11.06.2020 av årsregnskap 2019

2018

Kommunestyrets behandling 13.06.2019 av årsregnskap 2018