Planstrategi

Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging. Den viser utfordringer og muligheter for Rådesamfunnet, og hvilke prioriteringer kommunen forventes å gjøre i sin planlegging i inneværende kommunestyreperiode.

Kommunestyret vedtok den 10.12.2020 ny kommunal planstrategi for Råde kommune. 

Planstrategien kan leses her (PDF, 2 MB)

Hva er en kommunal planstrategi?

Figuren viser hvordan planstrategien henger sammen med hele det kommunale plansystemet. - Klikk for stort bildeFiguren viser hvordan planstrategien henger sammen med hele det kommunale plansystemet.

Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen skal starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Planstrategien er en politisk prioritering av planbehovet i kommunestyreperioden, og skal utarbeides innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre. Hensikten er at kommunestyret i en tidlig fase tar stilling til hvilke planer som må revideres, og ressursbruk knyttet til planarbeidet.

Planstrategien er ikke en plan, men et hjelpemiddel for å prioritere planarbeid og et styringsverktøy, og er derfor ikke en arena for å vedta mål og strategier. Nye mål og strategier for kommunen er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel (2020-2037) som kan leses her.

Behandling i kommunestyret 10.12.20

Her er saksfremlegg med vedlegg: