Årsberetninger, regnskap og tertialrapporter

Årsberetningen og regnskap gir en oversikt over utviklingen i kommunen og foretakene. Årsrapporten gir en oversikt over tjenesteproduksjon i kommunen og rapporter fra enhetene. 

Årsberetning, årsrapport og årsregnskap

Årsberetningen og regnskap gir en oversikt over utviklingen i kommunen og foretakene. Årsrapporten gir en oversikt over tjenesteproduksjon i kommunen og rapporter fra enhetene. 

 

2018

 

2017

 

Tertialrapporter

Tertialrapport 1 - 2018