Årsberetninger, regnskap og tertialrapporter

Årsberetningen og regnskap gir en oversikt over utviklingen i Råde kommunen og foretakene. Årsrapporten gir en oversikt over tjenesteproduksjon i kommunen og rapporter fra enhetene. 

Årsberetning, årsrapport og årsregnskap

Årsberetningen og regnskap gir en oversikt over utviklingen i kommunen og foretakene. Årsrapporten gir en oversikt over tjenesteproduksjon i kommunen og rapporter fra enhetene. 

2019

Kommunestyrets behandling 11.06.2020 av årsregnskap 2019

2018

Kommunestyrets behandling 13.06.2019 av årsregnskap 2018

2017

Kommunestyrets behandling 14.06.2018 av årsregnskap 2017

Tertialrapporter 2020

2. tertial 2020

Kommunestyrets behandling av regnskaps- og nærværsrapprt 2. tertial 2020

1. tertial 2020

Kommunestyrets behandling av regnskaps- og nærværsrapprt 1. tertial 2020