Handlingsprogram og budsjett

Handlingsprogram og budsjett er den årlige oppfølging av kommuneplanen.

Handlingsprogrammet har et fire-års perspektiv, og vedtas i desember hvert år. Budsjettet for kommende år er en del av behandlingen av handlingsprogrammet.

Handlingsprogram 2018 - 2021 og budsjett 2018