Kommunedelplaner

Kommunedelplan er en betegnelse på en plan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer).

Det kan utarbeides kommunedelplan for ethvert tema eller virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for arealbruk, jf. § 11–5 første ledd. Det er kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang arbeid med en separat kommunedelplan, ev. at det aktuelle temaet i stedet tas opp som et tema innenfor en samlet kommuneplan.

Kommunedelplan boligbyggeprogram 2009-2020

Vedtatt 18.06.2009
Kommunedelplan boligbyggeprogram 2009-2020 (PDF, 2 MB)
Sakspapir med vedtak i Råde kommunestyre 18.06.09  (PDF, 57 kB)

Kommunedelplan for Karlshusområdet 2005-201

Vedtatt 25.08.05
Kommundelplan Karlshus (PDF, 3 MB) - Tekstdel med bestemmelser og retningslinjer
Kart (PDF, 2 MB)- kommunedelplan Karlshus
Grunnlagsdokument: Stedsanalyse Karlshus (PDF, 8 MB)

Kommunedelplan for Saltnesområdet 2007-2019.

Vedtatt 21.06.07
Kommunedelplan Saltnes (PDF, 2 MB) - Tekstdel med bestemmelser og retningslinjer 
Kart  (PDF, 3 MB)- kommunedelplan Saltnes