Kommuneplan 2011-2022

Kommuneplanen er Råde kommunes viktigste strategiske styringsdokument for samfunnsutviklingen i årene fremover.

Klikk for stort bildeKommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Råde kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanens del 1 (samfunnsdelen) er utarbeidet i fellesskap av kommunene i Mosseregionen (Moss, Rygge, Råde og Våler).

Kommuneplanens del 2 (arealdelen) er utarbeidet av Råde kommune. 

Samfunnsdel

Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den omfatter satsingsområdene:

  1. Levekår og folkehelse
  2. Verdiskapning og kompetanse
  3. Miljø og energi
  4. Arealdisponering og infrastruktur.

Arealdel

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Kontakt

Kine Marie Bangsund
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 976 85 513

Åpningstider

Virksomhet teknisk:
Åpent for publikum alle hverdager
kl. 10.00-14.00 (lunsj 11.00-11.30 da er døren låst)