Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen er den overordnede planen i kommunen og består av en arealdel og en samfunnsdel.

Hva er en samfunnsdel?

Kommuneplanens samfunnsdel er et viktig verktøy som skal brukes til å forme og gi retning for Rådesamfunnet i årene fremover. Planen beskriver utfordringer og fastsetter langsiktige mål og strategier. Den gir et grunnlag for alle planer, og skal være førende for alt arbeid vi gjør i kommunen.

Kommunestyret har i møte den 11. juni 2020 vedtatt kommuneplanens samfunnsdel.

Denne samfunnsdelen er en del av kommuneplanen for Råde kommune og skal gjelde i flere år fremover. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og skal omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.