Priser reguleringsplaner

3.5 Privat forslag til reguleringsplan, eller endring av gjeldene reguleringsplan (pbl §12-3 og 12-14 om endring og oppheving av reguleringsplan)
Tjeneste Pris
Grunngebyr, inkl. annonsering- planer uten krav til konsekvensutredning 41097,-
Grunngebyr, inkl. annonsering- planer med krav til konsekvensutredning 65972,-
Arealgebyr inntil 5 da. - pr. da 11361,-
Arealgebyr 5-10 da. - pr. da 9629,-
Arealgebyr over 10 da. - pr. da 2100,-
Maks gebyr - alt inkl. 316344,-
Mindre reguleringsendring 12443,-
Gebyrer ved mindre reguleringsendringer der kommunen skal bistå skal følgende timesats 1071,-