Hovedplan for husholdningsavfall 2018-2021

Formålet med planen er å samordne kommunens ønsker og behov, og videreutvikle en felles avfallspolitikk for husholdningsavfall i MOVAR-kommunene for perioden 2018-2021.

Planen gjelder for for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler.
 
 
Saken var oppe i Kommunestyret 20.09.2018: KS-sak 034/18