Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategien bygger på visjon, planer, retningslinjer og lovverk som er retningsgivende for all kommunikasjonsvirksomhet i Råde kommune

Kommunikasjonsstrategi for Råde kommune 2017-2020 (PDF, 552 kB)


 

Kontakt

Ann Cathrin Werner Olsen
Rådgiver Tildelingskontoret Helsehuset
E-post
Mobil 982 40 173