Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet -planens hovedmålsetting er å arbeide for å nå nullvisjonen som tilsier at det i planperioden 2019-2037 ikke skal være noen drepte eller hardt skadde i trafikken i Råde kommune.
Trafikksikkerhetsplanen skal være førende for prioritering av trafikksikkerhetstiltak og bidra til at trafikksikkerhetsarbeidet er langsiktig, systematisk og målrettet.
Arbeidet skjer i samarbeid med alle aktører som påvirker sikkerheten i trafikken. Utover å fokusere på ulykkene som gir de alvorligste personskadene, er det nødvendig å styre trafikksikkerhetsarbeidet slik at kommunen gjennomfører de mest effektive tiltakene for å nå de vedtatte målene.
 
Trafikksikkerhetsarbeidet vil særlig fokusere på holdningsskapende tiltak. Det er lagt vekt på at trafikksikkerhetsplanen er samordnet med overordnede planer, for å sikre en rød tråd i arbeidet, fra nasjonalt til lokalt nivå. 
 
 

 

 Innspill til trafikksikkerhet trafikksikkerhet@rade.kommune.no

Kontakt

Bente Rostad Hansen
Folkehelserådgiver - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Telefon 982 40 162
Tomas Homstvedt
Vei, vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 470 34 520
Lars-Erik Thoresen
Vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 404 01 781
Svein Thomas Marcussen
Vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 458 88 946