Visjon Råde 2037

I 2037 er Råde kjent som bygda med det store hjertet og ”Østfolds matfat” – knutepunktet som tilbyr barn en trygg og god oppvekst i nærhet til naturen.

Klikk for stort bilde

På bakgrunn av en prosess med innspill fra befolkningen gjennom folkemøte, nettsider og sosiale medier i 2012, vedtok kommunestyret i 2013 en ny visjon for kommunen. Denne visjonen skulle være et overordnet mål og samlende drivkraft for kommunens planlegging og drift i et 25års perspektiv, mot 2037.

En foregangskommune for gode oppvekstforhold

  •  Råde er først og fremst attraktiv som landlig bokommune, en foregangskommune for godeog trygge oppvekstforhold i nær kontakt med naturen.

Østfolds matfat – «Smaken av Råde»

  • Råde er kjent for mat og matkultur, natur og landbruk, og dette danner grunnlag for næringsutvikling, naturopplevelser og turisme.

Knutepunkt for kreativ utvikling

  • Råde utnytter gode forbindelser og nærhet til bymiljøer og store arbeidsplasser til å utvikle nytt næringsliv og tjenestetilbud.

En kommune med stort hjerte

  • Rådes innbyggere er stolte av sine røtter og historie og viser dette gjennom visuelle uttrykk, planer og arkitektur, samt aktiviteter og arrangementer.