Visjon Råde 2037

På bakgrunn av en prosess med innspill fra befolkningen gjennom folkemøte, nettsider og sosiale medier i 2012, vedtok kommunestyret i 2013 en ny visjon for kommunen. Denne visjonen skulle være et overordnet mål og samlende drivkraft for kommunens planlegging og drift i et 25års perspektiv, mot 2037.

 

Les mer om visjonen her: Visjon Råde 2037 (PDF, 257 kB)

Grunnlag for kommuneplanen 2020 - 2037

Visjonen er brukt som grunnlag for Råde kommunes nye kommuneplan. Les mer om kommuneplanens samfunnsdel her.