Slik kan du hjelpe

Her er oversikt over noen organisasjonene som arbeider med Ukrainasituasjonen.

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge følger situasjonen i Ukraina og grenseområdene med sorg og alvor. Her er en oversikt over hvordan du kan hjelpe.

Flykninghjelpen Norge
Flyktninghjelpen har vært til stede i Ukraina siden 2014, og hjulpet over 700.000 mennesker med mat, husly, vann, sanitære tjenester og rettshjelp.

Røde Kors Norge
Røde Kors bevegelsen har over 1000 ansatte og 3000 frivillige i landet som nå gjør det de kan for å hjelpe de som trenger det.

Caritas Norge

  • Caritas Norge: caritas@caritas.no og tlf. 23 33 43 60.
  • Nettsted for givere: Caritas i Ukraina 

Redd Barna

Kirkens Nødhjelp/NCA

Leger uten grenser

Vipps
Vipps organiserer - Slik kan du hjelpe Ukraina. Mange norske organisasjoner er på plass i landet og gir viktig bistand til sivilbefolkningen. Du kan støtte det viktige arbeidet ved å vippse.