Avlesning av vannmålere

Les av vannmåleren og rapporter målerstanden så snart som mulig, senest innen torsdag 15. desember 2022.

Hvis vi ikke mottar en ny målerstand innen fristen, vil forbruket bli beregnet.
Husk at det er 5 siffer – inklusive nuller – som skal leses av.
Det siste hvite tallet på sort bunn skal ikke oppgis i målerstanden.

Registrer her på nett: Vannmåleravlesning 

1. Tast avtalenummer: 
2. Tast målepunktnummer og følg videre instruksjoner.

Registrer avlesningen på telefon 21 95 29 47

  1. Tast avtalenummer avslutt med #-tast
  2.  Tast målepunktnummer avslutt med #-tast
  3. Registrer ny målerstand, 5 siffer, avslutt med #-tast
  4. Bekreft registrert målerstand med #-tast, og vent på kvittering»

Kontakt

Shabana Malik
Konsulent - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Telefon 47 46 51 44