Priser på kommunale vann- og avløpstjenester

Til gebyrer og avgiftsbeløpene tilkommer 25% MVA.

Kommunale priser vann og avløp

 

Kontakt

Tomas Homstvedt
Vei, vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 470 34 520
Lars-Erik Thoresen
Vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 404 01 781
Svein Thomas Marcussen
Vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 458 88 946