Priser på vann og og private avløp

Til gebyrer og avgiftsbeløpene tilkommer 25% MVA

Årsavgift vann
Årsavgift vann
Tjeneste Pris
Abonnementsgebyr 665,-
Forbruksgebyr (pr. m³ etter målt vannforbruk) 15,73,-
Kommunalt oppmøte for å lese av vannmåler 1000,-
Årsavgift avløp
Årsavgift avløp
Tjeneste Pris
Abonnementsgebyr: 796,-
Forbruksgebyr (pr. m³ etter målt vannforbruk) 20,40,-
Tilknytningsavgift vann
Tilknytningsavgift vann
Tjeneste Pris
Generelt (pr. m² bruksareal. Minimum 100 m²* 55,-
For industribygg (per bygg) 110,-

*Bruksareal - NS3940

Tilknytningsavgift avløp
Tilknytningsavgift avløp
Tjeneste Pris
Generelt (pr. m² bruksareal. Minimum 100 m²* 75,-
For industribygg (per bygg) 110,-

*Bruksareal - NS3940

Tilskuddsordning for etablering av privat vann- avløpsanlegg

Har tiltakshaver en utgift på mer enn 2 ganger netto tilkoblingsavgift vil han få tilskudd for de utgifter som overstiger dette, begrenset oppad tilsvarende tilkoblingsavgiftens nettostørrelse. Gjelder for bolig, ikke fritidsbolig.

Satser for forbruksgebyr for vann og kloakk etter areal, der vannmåler ikke er installert.

Vann
Vann
KBM Pris +mva
0-100 kvm =100 kbm 1542,-
101-150 kvm =180 kbm 2774,-
151-200 kvm = 240 kbm 3705,-
201-250 kvm = 280 kbm 4109,-
251-300 kvm = 320 kbm 4937,-
301-350 kvm = 360 kbm 5548,-
over 350 kvm = 400 kbm 6169,-
Avløp
Avløp
KBM Pris + mva
0-100 kvm =100 kbm 1640,-
101-150 kvm =180 kbm 2951,-
151-200 kvm = 240 kbm 3935,-
201-250 kvm = 280 kbm 4590,-
251-300 kvm = 320 kbm 5247,-
301-350 kvm = 360 kbm 5903,-
over 350 kvm = 400 kbm 6558,-

Kontakt

Tomas Homstvedt
Vei, vann og avløp -ingeniør
E-post
Mobil 470 34 520
Lars-Erik Thoresen
Vann og avløp -ingeniør
E-post
Mobil 404 01 781
Svein Thomas Marcussen
Vann og avløp -ingeniør
E-post
Mobil 458 88 946