Private vann og avløpsledninger / stikkledning

I Råde kommune er Standard abonnementsvilkår for vann og avløp- administrative og tekniske bestemmelser vedtatt politisk som et styrende dokument. 

Reglementene regulerer ansvar og plikter mellom kommunen og kunden samt tekniske krav til private stikkledninger og annet sanitærutstyr tilknyttet offentlig nett.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - administrative bestemmelser

 

Grensen mellom private og offentlige vann- og avløpsanlegg

Hvis ikke annet er angitt eller avtalt, er grensen mellom det private og det offentlige vann- og avløpsanlegget i tilkoblingspunktet på offentlig ledning.

Klikk for stort bilde

Kontakt

Tomas Homstvedt
Vei, vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 470 34 520
Svein Thomas Marcussen
Vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 458 88 946
Lars-Erik Thoresen
Vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 404 01 781

Åpningstider

Virksomhet teknisk:
Åpent for publikum alle hverdager
kl. 10.00-14.00 (lunsj 11.00-11.30 da er døren låst)