Gravetillaltelse

Grave vei

Du må søke om tillatelse hvis det det skal graves i eller ved offentlig vei. Det er som regel de som skal utføre arbeidet som søker. 

Slik søker du

Graving må ikke startes opp før ansvarlig for gravearbeidet har sendt inn søknad om gravetillatelse/gravemelding (PDF, 1006 kB) og fått en godkjenning fra kommunen. I de fleste tilfeller må det også utarbeides en skiltplan for gravearbeidet. Skjema for utarbeidelse av skiltplan finner du i (mer informasjon kommer).

Pass på

Før du graver på egen eiendom må du være sikker på at det ikke er vann- eller avløpsledninger der du skal grave. Ta kontakt med Virksomhet teknisk for nærmere informasjon. Se kontaktinformasjon på høyre side.

Kontakt

Tomas Homstvedt
Vei, vann og avløp -ingeniør
E-post
Mobil 470 34 520
Svein Thomas Marcussen
Vann og avløp -ingeniør
E-post
Mobil 458 88 946
Lars-Erik Thoresen
Vann og avløp -ingeniør
E-post
Mobil 404 01 781

Åpningstider

Virksomhet teknisk:
Åpent for publikum alle hverdager
kl. 10.00-14.00 (lunsj 11.00-11.30 da er døren låst)