Aktuelt fra Råde

  • 29.04.2021 Sommer i Råde - Invitasjon til lag og foreninger
    Råde kommune inviterer lag, foreninger og organisasjoner til å lage egne kurs til sommerskolen vi har kalt «Sommer i Råde». Søknadsfristen er 14. mai. Faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter...
  • 27.04.2021 Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
    Stortinget har bevilget 1,75 milliarder kroner for å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Råde...

Aktivitetskalender

Politikk og organisering

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.