Aktuelt fra Råde

  • 15.08.2022 Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner
    Regjeringen har videreført tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og med mars 2023. Søknadsskjemaet for april–juni åpner tidligst medio august.
  • 11.08.2022 Ta hensyn til barna på skoleveien!
    Barn er impulsive og lar seg lett distrahere. For førsteklassinger kan skolestart også være det første virkelige møtet med trafikken. Det må vi som bilister ta hensyn til når vi kjører i nærheten...

Aktivitetskalender

Ingen planlagte hendelser

Politikk og organisering

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.