Aktuelt fra Råde

  • 20.02.2021 Råde kommune går i pluss
    Stram økonomistyring og harde prioriteringer over flere år begynner å gi resultater. Råde kommune endte opp med et positivt resultat på 13,3 millioner kroner i 2020. Netto driftsresultat, som...
  • 17.02.2021 Tomb vgs settes i rødt beredskapsnivå
    Råde kommune har i kveld, 17.01.2021 besluttet at Tomb vgs settes i rødt beredskapsnivå som følge av pågående smitteutbrudd av Covid-19 ved skolen.

Aktivitetskalender

Ingen planlagte hendelser

Politikk og organisering

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.