Planlagt arbeid på kommunal hovedvannledning. Vannet blir borte eller dårlig trykk i Saltnes området i perioden: 6/10-22 Kl. 23:00 - 7/10-22 Kl.06:00

 

Hjertelig velkommen til Temacafé!

Sammen skaper vi et møtested der vi kan senke skuldrene, være oss selv og kjenne på gjenkjennelse. Vi serverer alltid et foredrag etterfulgt av en enkel servering og en hyggelig prat rundt bordene. Dere får selvfølgelig anledning til å snakke med foredragsholderne og kreftkoordinatorene i Moss og Råde.

Sted: Ekholt kirke (underetasjen) Skogveien 24,
Heis og god parkeringsplass. Gratis!

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars 2023 kl. 12. Se hvilke krav som gjelder og hvordan du leverer listeforslaget ditt.

Les mer om listeforslag her:

Digital løsning

Det er utviklet en digital løsning for listeforslag som kan brukes ved både kommunestyre- og fylkestingsvalget.
Den digitale løsningen skal være klar til bruk for listforslagstillerne 3. oktober 2022.

Med vedvarende høye strømpriser ønsker stadig flere å gjøre energibesparende tiltak i egen bolig. Nå kan du få gratis energirådgivning, med tips til hvordan du kan spare strøm.

Det er lekkasje på vannledning på Rådesletta (Fredrikstadveien). Utbedring er påbegynt og det jobbes videre i natt. Det er få abonnenter som er berørt.

Råde kommune vil sende direkte fra kommunestyrets møte 22.09.2022 kl. 17.30. Så velkommen på nett. Du kan nå velge om du vil se kommunestyret hjemme eller du kan møte opp som før. 

Råde kommune forbereder seg på å bosette Ukrainske flyktninger i nær fremtid og har behov for boliger og leiligheter i kommunen som kan brukes til dette.

 

  Klipp hekk og busker og vær med på en dugnad for å unngå ulykker i ditt nærområde. 

Les hele artikkelen her (PDF, 288 kB)

Konflikten mellom KS og skoleorganisasjonene er fortsatt ikke løst. Det har vært opptrapping av streiken i flere omganger, men Råde kommune er fortsatt ikke direkte berørt av streiken.  Kommunen blir varslet om dette fire dager i forveien. Vi vil da fortløpende informere om endringer og konsekvenser av streiken.

 

Hun er klar på at det er mye unødvendig kjøring rundt skolene.