Kulturminneplan for Råde kommune

Varsel om oppstart av kulturminneplan for perioden 2018-2031 og høring og offentlig ettersyn av planprogram.

 

Formannskapet i Råde kommune vedtok i sak-FS 003/19 den 24. januar 2019 oppstart av kulturminneplanarbeidet og offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram for kulturminneplan. Formålet med planarbeidet er å styrke kommunens kunnskapsgrunnlag om kulturminner og sikre en effektiv, langsiktig og forutsigbar forvaltning av kulturminner i Råde. Planen skal fungere som et styringsverktøy i planlegging og saksbehandling som berører kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap. Vi håper så mange som mulig vil gi innspill til arbeidet med kulturminneplanen. Fristen for å komme med innspill til planarbeidet og planprogrammet settes til 01. april 2019. Aktuelle innspill merkes med saksnummer 18/49 og sendes til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til postmottak@rade.kommune.no

IMG_1420

Råde kommune satser på en økt digitalisering av tjenester. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre tjenester.

Vi ønsker å få innspill fra deg på hva du synes vi burde få digitalisert. Det kan eksempel være skjemaer i dag som må fylles ut på papir, annen digital samhandling osv. Gode forslag premieres.

Trykk på lenken for å gi oss dine innspill

Lekende barn

For å ha rett til barnehageplass ved hovedopptaket i 2019 må dere søke om dette innen fristen 1.mars 2019.

Dette gjelder for ALLE barn som ikke har barnehageplass i dag.

OBS! Alle de som står på venteliste må også søke på nytt innen fristen for å ha rett til plass.

 

Del gjerne – hjelp oss med å gjøre informasjonen godt kjent.

 

Søk barnehageplass her; https://www.rade.kommune.no/tjenester/skole-og-barnehage/barnehage/soke-barnehageplass/

 

─ Når vi vet at risikoen for en brann eller konsekvensene av den er mindre hjemme hos noen når vi drar, da har jeg hatt en god dag på jobben, forteller brannforebygger Bjørn Refling i Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB). Nå styrker Råde kommune og MIB samarbeidet som har pågått gjennom flere år.   

Med hjemmel i Eigedomsskattelova § 15 legges en eiendomsskatteliste for bolig, fritid og næring ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra og med tirsdag 5. februar 2019. Skattelisten vil bli lagt ut i Servicetorget i Råde rådhus og på kommunens hjemmeside. For 2019 er skattesatsen 2,8 promille av skattetakst.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker. Utsendte fakturaer er å anse som skatteseddel jfr. § 14 siste ledd i eiendomsskatteloven. Eiendomsskattekontoret har adresse:

Råde kommune v/Eiendomsskattekontoret, Skråtorpveien 2 A, 1640 Råde

eiendomsskatt@rade.kommune.no

                                                                                                                                             

EIENDOMSSKATTEKONTORET

Du, en medvandrer

Råde kommune søker frivillige som har tid og lyst til å bli kjent med å følge en eller noen av flyktningene som er bosatt i Råde, og vise dem veien inn i samfunnet.

For familier og enslige som har flyktet fra krig og elendighet og fått lov til å bosette seg i Råde, kan kontakt med og støtte fra en frivillig person – en medvandrer - utgjøre en vesentlig forskjell i møtet med lokalsamfunnet.

Vil du melde deg som frivillig, eller kanskje du vil vite litt mer?

Kom gjerne innom for en uforpliktende samtale.

Adriana Ulland
Frivilligkoordinator i Råde
Telefon: 479 71 176

e-post: adriana.ulland@rade.kommune.no

 

Samhandlingsstrategi for råde kommune 2019-2022

Lurer du på hva du kan forvente deg i samhandlingen med Råde kommune framover? Les kommunens vedtatte samhandlingsstrategi 2019- 2022 her:

Her finner du varslingsbrevet (PDF, 2 MB).

Forslagstiller / tiltakshaver er Skolt Miljøpark AS 

Har du innspill til planarbeidet sendes det til plankonsulentfirma Feste NordØst as, Postboks 33, 2541 Tolga eller hb@feste.no innen 04.03.2019.

Her finner du varslingsbrevet (PDF, 3 MB)

Forslagstiller / tiltakshaver er Skolt Pukkverk AS.

Har du innspill til planarbeidet sendes det til plankonsulentfirma Feste NordØst as, Postboks 33, 2541 Tolga eller hb@feste.no innen 26.02.2019.

  

Som en del av anleggspolitisk program for 2018 har Kulturdepartementet satt av ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning beregnet for etablering av tilleggsarealer til idrettshaller. Slike tilleggsarealer er i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018 omtalt som aktivitetssaler.

Formålet er å tilrettelegge for at nye anleggsprosjekter skal inkludere separate aktivitetssaler i sine prosjekter for å skape større flater som er tilrettelagt for idrettslig aktivitet. I 2018 er det satt av kr. 20 000 000,- i ordningen.

Søknader med vedlegg som angitt i kriteriene sendes elektronisk til Kulturdepartementet (postmottak@kud.dep.no) og merkes "Tilskudd aktivitetssal 2019". Søknadsfrist for ordningen er 15. mars 2019 og søknadene behandles av Kulturdepartementet.

Fant du det du lette etter?