Kommunestyret har i sak 011/19, den 04. april 2019 behandlet og fattet følgende vedtak om fastsettelse av planprogram for rullering av kommuneplan for Råde kommune 2018-2030.

Innspill og uttalelser som er relevante for selve planen tas med videre i planarbeidet, jf. 
saksutredningen og innspill i møtet. 

I forbindelse med påske blir det følgende omlegging av ordinære tømmeruter i Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler:

Rådhuset stenger kl.12.00 onsdag 17.april
 Vi ønsker alle en riktig god påske.

 

Her er rapporten fra det politiske arbeidsmøte den 14. mars 2019. 

 

Bli med å bygg fremtidens Råde!

Vi minner også om fremtidsverkstedet som arrangeres 27. april på rådhuset i Råde!
Alle er inviterte til å bli med å bygge fremtidens Råde. Det vil bli aktiviteter som passer til alle aldersgrupper og det blir lett servering!

Vi ønsker at alle skal bidra, så hold av dagen!

Arrangement på Facebook: https://www.facebook.com/events/558518907971340/

Råde kommune ønsker forslag på kandidater til å motta årets pris for god byggeskikk og forvaltning av kulturlandskapet.

Forslagene kan gjelde små og store arbeider i forbindelse med nyanlegg, tilbygg, påbygg og rehabiliteringsarbeider. Fra bygningsmessige detaljløsninger til helhetlige tun-/miljøløsninger, samt istandsetting av kulturlandskap og tiltak som bidrar til å skape positive og trivelige miljøer.

Frist for innsendelse av forslag er 19.05.2019

Forslagene sendes til Råde kommune, Virksomhet teknisk – Skråtorpveien 2b, 1640 Råde

E-post:post@rade.kommune.no

90 pasienter som har vært innlagt i sykehuset, og som har hatt behov for kommunale helsetjenester etter innleggelse, vil nå bli spurt om å samtykke til at fagpersoner i sykehuset og i kommunene sammen kan få gå gjennom journalene deres.

Mer informasjon finner du her: https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/onsker-hjelp-fra-pasienter

Råde kommune har fått informasjon om at det er innbyggere i kommunen som har fått besøk av personer som utgir seg for å arbeide i hjemmetjenesten/ hjemmesykepleien. Ansatte i kommunens hjemmetjeneste/ hjemmesykepleien bærer alltid uniform og id- kort. Husk å spør etter ID- kort når du får besøk.

Råde kommune sender nå ut tilbud om plass i barnehage for de som har søkt om plass i private og kommunale barnehager fra barnehageåret 2019/ 2020. Søkere mottar en SMS med beskjed om tilbud, som må besvares innen 8 dager.

Du kan besvare tilbudet ved å trykke på lenken her:

Opptaksprosessen vil fortsette utover våren, slik at de som ikke mottar tilbud om plass i første omgang vil motta beskjed i neste. Opptaksprosessen foregår samordnet for de private og kommunale barnehagene. Ved eventuelle spørsmål eller problemer med å få besvart plasstilbud, ta kontakt med kommunens servicetorg.

 

Kommuneplanen er kommunens viktigste plan. Den skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for Rådesamfunnet. 

Men hva skal prioriteres i den kommende kommuneplanen og hvilken retning skal utviklingen av Råde ta?

 

Bane NOR ønsker å informere om feiearbeid på nattid i uke 13 i området ved Råde Stasjon

Fant du det du lette etter?