Fra og med mandag 10. mai går Råde kommune ut av tiltaksnivå 5B i koronaforskriften, og over på nasjonalt tiltaksnivå sammen med bla. Moss, Fredrikstad og Sarpsborg. Lørdag 8. mai vedtok formannskapet i kommunen noen lokale innstramminger som er strengere enn de nasjonale tiltakene. Disse vil gjelde for Råde fra mandag 10. mai.

Hvordan tar du kontakt med kommunen din når du har spørsmål eller ønsker å gi en tilbakemelding?

Vi vil be deg bruke 4-5 minutter og gi oss din tilbakemelding.
Din mening er viktig for oss! Undersøkelsen er anonym.
Takk for ditt bidrag! 😊

Vi har ledige timer for første vaksinering for prioriteringsgruppe 1 - 5, i uke 19. Se under for oversikt over gruppene og hvordan du kan bestille time.  

Råde kommune er i gang med vaksinering mot koronavirus. Du kan nå registrere deg og bestille time dersom du ønsker å bli vaksinert. Vaksinen er gratis. 

Har du allerede fått 1. dose av vaksineringen trenger du ikke å registrere deg. Da er du allerede i systemet og skal følge tidligere gitt beskjed om time for dose 2. 

Råde  kommune inviterer lag, foreninger og organisasjoner til å lage egne kurs til sommerskolen vi har kalt «Sommer i Råde». Søknadsfristen er 14. mai. 

Faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter
Målet med sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021, samt en mulighet til å få faglig påfyll. Vi ser også at dette kan være en arena hvor lag og foreninger har muligheten for å vise seg frem og øke rekrutteringen. 

Alle som ønsker å bidra med å lage et tilpasset kursopplegg, kan søke kommunen nå. Det er en forutsetning at aktiviteten skal være gratis for deltakerne.

Les invitasjonen med søknadskriterier og annen informasjon  (PDF, 513 kB)

Stortinget har bevilget 1,75 milliarder kroner for å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Råde kommunes tildelte ramme for denne kompensasjonsordningen er kr 1 217 000,-. 

Regelverket for offentlig støtte gjelder. 

Søknadsfrist er 12. mai 2021, kl. 24.00

 Regjeringen har 23. april 2021 besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine (Råde har fått Pfizer). 
Les: Til deg som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen

Vi kontakter deg 

Kommunen har en oversikt over hvem dette gjelder og vi vil sende deg en sms med time i uke 19- 21. Hvis du ikke ønsker denne 2. vaksinedosen, må du ringe vaksinetelefonen for å avlyse timen: 477 77 405 på hverdager mellom 12.00 - 14.00 

Regjeringen har etter anbefalinger fra Helsedirektoratet besluttet at Råde kommune flyttes fra tiltaksnivå 5a til 5b fra og med mandag 26. april. Tiltaksnivå 5a gjelder derfor frem til og med 25. april. 

Bli med på gratis webinar tirsdag 20. april 2021.  

Råde kommune tilbyr frem til 15. desember 2021 gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere. Dette omfatter blant annet:

  • Energianalyse av din bolig på nett
  • Rådgivning på telefon og e-post
  • Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak, sykkel og elbillading

 

Råde kommune støtter Viken fylkeskommune i deres innstendige oppfordring til alle innbyggere om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene.

Råde kommune søker ungdom mellom 16-18 år som ønsker sommerjobb ved virksomhet plan, miljø, teknikk. 

Mer informasjon om stillingene finner du her. (PDF, 46 kB)

Elektronisk søknadskjema