Velkommen til årets gårdsfestival - En annerledes konsertopplevelse, med Eva Weel Skram, Trang Fødsel, Magnus Grønneberg og DDE.

Hver konsert varer ca. 30 min. Totalt 2 timers musikkopplevelse.

Råde Gårdsfestival er en to dagers festival, som foregår på fire ulike gårder i Råde, Bygda mellom byene. Bonderomantikk, underholdning og god musikk i skjønn forening!

INSPIRIA science center i Sarpsborg tror den storslåtte utstillingen Dinosauria – Fakta og myter vil trekke hele 10 000 ekstra besøkende til vitensenteret. I3. juli åpnet de endelig dørene for publikum etter å ha vært stengt siden koronautbruddet i mars.

Kommunestyret har i møtet den 11.06.2020 i sak 026/20 vedtatt forslag til detaljreguleringsplan for Solbakken 3C (Plan ID 0135 2019 03) etter oppheving av forrige vedtak i april.

Klage

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen innen 4 uker fra 06.07.2020. Evt. klage skal begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, men sendes via Råde kommune, post@rade.kommune.no eller Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde.

Skal du ha et arrangement i sommer, alt fra avslutninger, sommerfester eller bryllup trenger du ikke ta kontakt med kommunen. Det er du/dere som arrangør som har ansvaret for å overholde myndighetenes bestemmelser i denne koronatiden.

BLI BESØKSHJEM

Besøkshjem er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot et barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier. Målsettingen med tiltaket kan variere fra sak til sak, men handler oftest om at barnet skal få et pluss i hverdagen og få et større nettverk.

Det gir også mulighet for at slitne foreldre kan få avlastning. Det er ikke krav til noe høyt aktivitetsnivå, men vanlige familieaktiviteter. Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem.

Besøkshjemmene kan være både enslige, par og barnefamilier!

Råde kommune er i behov av flere besøkshjem til barn og ungdom.

Har du lyst til å høre mer om dette?

Ta kontakt med barneverntjenesten i Råde v/ Astrid S. Andersen tlf. 977 55 430

eller Jenny-Mathilde Johansen tlf. 969 44 964.

 

For at alle abonnenter skal få vann ved høyt sommerforbruk, er det innført vanningsrestriksjoner i Råde kommune fra 12.juni og inntil videre.

Fra 15. juni vil det igjen bli normal åpningstid på mandager og onsdager.  Det vil si at åpningstiden da blir 10.00 til 15.30

Kommuneoverlegen opphever tidligere vedtak om stenging av sykehjem og andre helseinstitusjoner i kommunen med øyeblikkelig virkning fra og med i dag 28.05.2020. Videre smittevern i institusjon vil bli ivaretatt gjennom etterlevelse av veilederen.

Rådhuset åpner for besøkende som har laget avtale. Sentralbordet er oppe som vanlig mandag - fredag.

Fra 19.mai kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.