Øst politidistrikt vil fra mandag 28.01.2019 ha følgende passlokasjoner som behandler ordinære pass-søknader og nødpass:

Lillestrøm, Ski og Sarpsborg: ordinære pass-søknader og nødpass

Grensekontrolleseksjonen, Gardermoen:  kun nødpass

Saksbehandling av ordinære pass-søknader avvikles ved følgende steder med virkning fra 28.01.2019:

Eidsvoll, Ullensaker, Aurskog-Høland, Nittedal, Lørenskog og Askim

9.september er det kommunestyrevalg. Nå bør partier og andre som ønsker å stille liste til valget være godt i gang med arbeidet med å lage listeforslag.
Frist for å levere inn liste til kommunestyrevalget er 1.april kl. 12.00, og denne fristen kan ikke overskrides.

Du finner all informasjon du trenger om lister og innsending av lister på våre nettsider:  

https://www.rade.kommune.no/tjenester/politikk/valg/kommune-og-fylkestingsvalg-2019/generell-informasjon-om-listeforslag/

 

Her finner du tømmekalender fra Movar

Vi har tidligere år distribuert tømmekalendere pr post til alle abonnenter i Råde. Men ikke i år, da vi nå har tømmekalender både på nettsiden vår og tilgjengelig i app. Abonnenter som ønsker papirutgave av tømmekalenderen men som ikke har mulighet til å skrive ut fra websiden vår, kan ta kontakt med oss på tlf eller e-post så sender vi til dem pr. post.

MOVAR | Org: 959 272 204 | Kjellerødveien 30 | 1580 Rygge
Telefon: (+47) 69 26 21 10 | E-post: movar@movar.no | www.movar.no

 

Merk: Du finner sanden i strøkasser (ikke i sandhauger). 

Her kan du hente strøsand til husstanden din:

  • Missingmyr ved Redningsverket.
  • På andre side av veien Kiwi Saltnes (ved Saltnes Grill og Pizza).
  • Rådhuset ved biblioteket (ved skaterampen).

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 ble detaljregulering for Akerskogen Hytteområde (Plan ID 0135 2016 01) vedtatt i Råde kommunestyre den 06.12.2018.

I henhold til plan - og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med privat detaljregulering med konsekvensutredning for Løkenholtet 2 i Råde kommune. Se varslingsbrevet (PDF, 565 kB).

Råde kommune ved Fast utvalg for miljø og teknikk (MIT) vedtok den 22.10.2018 i MIT-sak 103/018 å legge privat forslag til detaljreguleringsplan for Kollen barnehage ut til høring og offentlig ettersyn.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11.12 og 11.13 og forskrift om konsekvensutredninger varsles oppstart av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og høring av forslag til planprogram.

Handlingsprogram og økonomiplan 2019-22, og budsjett 2019:

Formannskapets vedtak i kveldens møte vil gå som innstilling til kommunestyrets møte 6.desember.

 

 

Torsdag 1 november 2018 lanserte vi ny hjemmeside i Råde kommune.

Hensikten med ny hjemmeside er å kunne gi riktig og lett tilgjengelig informasjon til deg som innbygger og publikum generelt.  Vi vil være takknemlig dersom du som bruker av kommunens hjemmeside vil sende inn evt. tips, ideer eller ønsker for hjemmesiden. Under hver artikkel vil du finne "fant du hva du lette etter?", der kan du legge igjen tilbakemelding.

På forhånd takk!