Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11.12 og 11.13 og forskrift om konsekvensutredninger varsles oppstart av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og høring av forslag til planprogram.

Handlingsprogram og økonomiplan 2019-22, og budsjett 2019:

Formannskapets vedtak i kveldens møte vil gå som innstilling til kommunestyrets møte 6.desember.

 

 

Torsdag 1 november 2018 lanserte vi ny hjemmeside i Råde kommune.

Hensikten med ny hjemmeside er å kunne gi riktig og lett tilgjengelig informasjon til deg som innbygger og publikum generelt.  Vi vil være takknemlig dersom du som bruker av kommunens hjemmeside vil sende inn evt. tips, ideer eller ønsker for hjemmesiden. Under hver artikkel vil du finne "fant du hva du lette etter?", der kan du legge igjen tilbakemelding.

På forhånd takk!