Kjære innbygger i Råde kommune. 
Jul ble det i år også, litt annerledes enn vi ønsker oss, men det blir bra til slutt.

Tiden går fort til nyttårsaften og brått er det januar. For mange har det vært noen tøffe og uforutsigbare måneder og kanskje er akkurat desember og januar de månedene økonomien ikke strekker til.

I kommunestyremøte 10. desember ble det bevilget 150.000,- til Råde Røde Kors til innkjøp av «matkasser» til innbyggere i Råde Kommune som trenger litt hjelp de neste ukene.

Vi erkjenner at dette er en oppgave vi skal ta på største alvor, men for å få det til må vi få vite hvem som trenger bistand.

Ønsker du «matkasse» eller kjenner du noen som kunne ha behov for en «matkasse»?

Send helst en e-post til leder av Råde Røde Kors; anders.lervold.01@rodekors.org
Har du ikke e-post kan du sende melding til 97527362.
Merk at Råde Røde Kors driftes av frivillige og at vi har taushetsplikt.

Kriseledelsen i Råde kommune har i dag besluttet at siste skoledag før jul (mandag 21.12) gjennomføres som hjemmeskole også for elever i 1-4 trinn.

Foresatte som har samfunnskritiske funksjoner eller har særskilt behov for et omsorgstilbud for sine barn, kan la eleven møte på SFO og skole som normalt.

Vedtaket baserer seg på at vi nærmer oss jul og at vi denne uken ser et noe stigende smittetall blant innbyggere i Råde kommune.

Det presiseres at smittetallene i Råde ikke betyr at skolene skal over til rødt nivå i vår beredskap, men økningen tilsier at vi ønsker å begrense antall nærkontakter inn mot julen.

Koronateststasjonen i Råde vil holde åpent de fleste dager i jul og nyttår. Se tidene under. Du kan bestille time på nett som vanlig.

Kommunestyret vedtok forslag til detaljreguleringsplan for Tomb videregående skole den 10.12.2020 i sak 078/20.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vedtaket kan påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra kunngjøring. 

Evt. klage skal begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, men sendes via Råde kommune, post@rade.kommune.no eller Råde kommune, Skråtorpveien 2a,1640 Råde. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter Plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må være framsatt innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Trykk for å se plandokumentene.

 

I tråd med nasjonale anbefalinger endrer ikke Råde kommune skoleruten som følge av koronasituasjonen, og gjennomfører undervisning mandag 21.12.2020.

Siste skoledag før jul gjennomføres slik;

Elever på 1-4 trinn og SFO møter på skolen som normalt

Elever på 5-7 trinn gjennomfører dagen med hjemmeundervisning.

Elever på Råde ungdomsskole har hatt kveldsarrangement, og har fri mandag 21.12.

Råde kommunes kriseledelse har i dag 23.11.2020 valgt å videreføre de lokale anbefalingene som vi la ut 13.11.2020  på ubestemt tid. Anbefalingene fra regjeringen og Råde kommune innebærer likevel en viss inngripen i folks hverdag. Skal vi unngå enda strengere tiltak, er det imidlertid nå vi har mulighet til å snu utviklingen. 

Ordfører René Rafshol oppfordrer våre innbyggere om at alle må følge de nasjonale retningslinjene, holde oss i størst mulig grad hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.

Formannskapets innstilling til økonomiplan og handlingprogram 2021-24 og årsbudsjett 2021, med alle forslag som foreligger, finner du her: https://www.rade.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020019749&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=202&pf=PI

Kommunestyret behandler saken torsdag 10.desember 2020.

Råde kommune trenger flere Natteravner. Er du en slik ildsjel som ønsker å gjøre nærmiljøet ditt til et tryggere sted for barn og unge? Ønsker du å bidra så ta kontakt på 91196766 eller e.smed@online.no for mer informasjon.

Onsdag 18. november 2020 etablerer Råde kommune en pårørendetelefon for deg som har krevende omsorgsoppgaver. Målet er å styrke støtten til deg og bidra til å forebygge slik at du ikke utvikler egne helseplager.

 

Som tidligere kan du gjennomføre influensavaksinen hos din fastlege.Vi har som andre kommuner hatt høyere etterspørsel og derfor har det blitt lagt inn en etterbestilling for å imøtekomme etterspørselen av influensavaksinen.

Fluadvaksinen har ikke kommet ennå. Hjemmetjenesten og Helsehuset har vært i kontakt med personene dette er aktuelt for.