Det har vært en stopp i utsending av elektroniske dokumenter fra kommunens administrative saksbehandlingssystem.  Feilen er rettet og disse dokumentene er sendt ut nå.  Dette er årsaken til at noen innbyggere mottar digitale brev som er datert tilbake i tid.  Dette gjelder dokumenter  fra sist i juni måned. Ta kontakt med saksbehandler om dette medfører utfordringer i forhold til avtaler eller svarfrister.

Vi beklager de uleiligheter dette kan ha medført.

Vi ønsker Prasad Gopikrishnan velkommen som ny lege ved Råde legesenter. Prasad tar over praksisen etter Dario Besirevic. 

Prasad skal ut i turnus høsten 2022 og i denne perioden vil Ebbe Gundersborg Ansethmoen vikariere ved Råde legesenter. 

Det betyr at alle pasienter nå får legehjelp på samme kontor som tidligere og at legesenteret  leverer alle tjenester som normalt.

Forslag til kommunedelplan for kulturminner i Råde kommune 2022 – 2037 fremlegges for høring og offentlig ettersyn.

Mandag 8. august starter Merete Haugen som vår nye virksomhetsleder for Råde ungdomsskole og kulturskole. Vi ønsker henne hjertelig velkommen hit til Råde, og vi gleder oss til samarbeidet.

   Ved leie av kano i Råde kommune kan du kontakte Antonio Gysell på 997 67 373. 

Råde kommune kan nå tilby mer fleksible terminer for betaling av kommunale eiendomsgebyrer.
Det betyr at du kan få fakturaer fra Råde kommune hver måned, hvert kvartal, eller 1 gang pr år for din eiendom.
Dersom du har et ønske om å endre fra standarden som er fakturaer per kvartal, så ta kontakt på e-post faktura@rade.kommune.no eller på telefon 474 65 144.

I Frivillighetens år 2022 skal frivilligheten feires. Nå skal Råde kommune hedre frivilligheten, og målet er å kåre «Årets frivillige» i 2022. 
For å få det til inviterer vi dere innbyggeres til å hjelpe oss med å komme med forslag på kandidater, med begrunnelse for nomineringen. 

Prosjektleder Marianne M. Holm ønsker å komme i kontakt med flere som ønsker å delta og vi trenger din hjelp! 

Har du lyst til å bli med oss ut. Se invitasjon her (PDF, 277 kB)

Nå kan Velforeninger søke om støtte til oppgradering av eksisterende lekeplasser. Råde kommune har satt av kr 100.000,- til dette formålet i 2022.
Den enkelte velforening kan få inntil kr 10.000,- i støtte for å gjennomføre oppgradering - alt fra lekeapparater til forskjønnelse av lekeplassområdet. 

Fyll ut søknadsskjema ved å følge denne lenken:  https://www.rade.kommune.no/sd/skjema/RKO061/

Søknadskriterier:

  1. Velforeningen er registrert i Brønnøysundregistret (har eget organisasjonsnummer)
  2. Velforeningen er registrert i Råde kommunes Friskusportal https://rade.friskus.com
  3. Tiltaket må gjennomføres i løpet av kalenderåret 2022
  4. Dersom  prosjektet ikke er gjennomført innen 2022, vil kommune kreve tilskuddet tilbakebetalt
  5. Dersom det søkes om tilskudd til lekeplassutstyr, er det Velforeningen selv som har ansvar for at disse er godkjent i henhold til forskrift om sikkerhet til lekeplassutstyr  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-07-19-703#KAPITTEL_

 

Søknadsfrist - fredag 1. juli 2022
Dersom vi mottar søknader for mere enn kr 100 000.-, vil kommunen gjøre et utvalg av søknadene som kan få tilskudd.

Ved spørsmål kontakt :
Henriette Brattberg tlf: 479 77 496
Geir Flote tlf: 468 32 940 

Двічі на рік, у січні та в червні, Цивільна оборона перевіряє системи оповіщення (сигнали повітряної тривоги), щоб перевірити їх працездатність та відремонтувати непрацююче обладнання. У середу, 8 червня, о 12.00 у всіх муніципалітетах, які мають системи оповіщення, тестуватимуть попередження «Увага всім - шукайте інформацію».