Råde kommune ønsker forslag på kandidater til å motta årets pris for god byggeskikk og forvaltning av kulturlandskapet.

90 pasienter som har vært innlagt i sykehuset, og som har hatt behov for kommunale helsetjenester etter innleggelse, vil nå bli spurt om å samtykke til at fagpersoner i sykehuset og i kommunene sammen kan få gå gjennom journalene deres.

Mer informasjon finner du her: https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/onsker-hjelp-fra-pasienter

Råde kommune har fått informasjon om at det er innbyggere i kommunen som har fått besøk av personer som utgir seg for å arbeide i hjemmetjenesten/ hjemmesykepleien. Ansatte i kommunens hjemmetjeneste/ hjemmesykepleien bærer alltid uniform og id- kort. Husk å spør etter ID- kort når du får besøk.

Råde kommune sender nå ut tilbud om plass i barnehage for de som har søkt om plass i private og kommunale barnehager fra barnehageåret 2019/ 2020. Søkere mottar en SMS med beskjed om tilbud, som må besvares innen 8 dager.

Du kan besvare tilbudet ved å trykke på lenken her:

Opptaksprosessen vil fortsette utover våren, slik at de som ikke mottar tilbud om plass i første omgang vil motta beskjed i neste. Opptaksprosessen foregår samordnet for de private og kommunale barnehagene. Ved eventuelle spørsmål eller problemer med å få besvart plasstilbud, ta kontakt med kommunens servicetorg.

 

Kommuneplanen er kommunens viktigste plan. Den skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for Rådesamfunnet. 

Men hva skal prioriteres i den kommende kommuneplanen og hvilken retning skal utviklingen av Råde ta?

 

Bane NOR ønsker å informere om feiearbeid på nattid i uke 13 i området ved Råde Stasjon

Drifts- og medlemsstøtte 2019

Frist for innsendelse av søknad er 1. mai 2019

For å søke om midler fra Råde kommune, må laget/foreningen  registrere seg i vårt foreningsregister FRI og sende søknaden elektronisk.

Søknadsskjema/informasjon: http://fri.rade.kommune.no/tilskudd/

Registrering av foreningen gjøres her: http://fri.rade.kommune.no/forening/registrera.aspx

Ved spørsmål, kontakt oss på kultur@rade.kommune.no eller gå inn på kommunens hjemmeside; www.rade.kommune.no

Søknad om halltid – Rådehallen, Saltneshallen og gymsal Karlshus skole

Frist for innsendelse er 1. mai 2019

Søknadsfrist for å søke om tid i Råde hallen, Saltneshallen og gymsal Karlshus skole er satt til 1. mai. 2019 Søknadskjema finner du her: https://www.rade.kommune.no/sd/skjema/RKO010/

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg i kommunestyrevalget, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen.

 

Råde kommune jobber i disse dager med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden av digital utsendelse. Dette for å lette arbeidet både for oss, og for dere som mottar fakturaer. Den nye formen for utsendelse resulterer også i en ny fakturablankett.

Den nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

Dine brukte frimerker kan bli til gode tiltak for funksjonshemmede barn og unge.

Fant du det du lette etter?