Vannkvalitet og vannforvaltning. Vannområde Glomma sør har i sin Årsplan for 2020 vedtatt å bevilge

Forrige vedtak om begrenset bruk av rådhuset og helsestasjonen for offentligheten opprettholdes. Dette innebærer at rådhuset og helsestasjonen åpner for besøkende som har laget avtale. Vedtaket varer til og med 25.05.2020. Vedtaket kan forlenges.

Søknadsfrist 25. mai. Husbanken ønsker flere søkere. Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte. Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien. Det er beregnet at ca. 13 000 flere kan få bostøtte.

 

Dagsenteret på Helsehuset starter opp i begrenset omfang fra  12. mai og med redusert åpningstid. Brukere av dagsenteret vil bli kontaktet.

Rådehallen og Saltneshallen åpner fra 12. mai for drift. Merk at det er hallflatene som åpner da, og at små treningsrom i hallene ikke skal benyttes enda. Det er idrettslagene og foreninger som er ansvarlige for at de ulike aktivitetene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Takket være vår felles innsats siden mars har vi fått smittespredningen under kontroll. Derfor kan vi nå over tid lette på de strenge tiltakene. Målet er at flest mulig aktiviteter og virksomheter som har vært stengt, kan åpne før sommeren. Dette forutsetter at vi fortsatt har kontroll på smittesituasjonen, sa statsminister Erna Solberg 7. mai. 

Helsehuset har fortsatt generelt besøksforbud, men sykehjemsavdelingene åpner opp fra 05.05.2020 for kortere besøk mellom beboerne med langtidsplass og nærmeste pårørende.

Mengde med mennesker i Karlshus

Råde Handelsstands forening ser seg dessverre nødt til å avlyse sommermarkedsdagen i juni 2020 pga den pågående koronapandemien.

 

På møtet i utvidet formannskap 30.04.2020 anbefalte Bane NOR den vestligste korridoren mellom Råde og Fredrikstad. Dette alternativet mener de best for miljøet og samfunnet, og har lavest investeringskostnad.