Regjeringen vedtok i juli 2020 at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en fulltids SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. og 2. årstrinn.
Makspris i Råde kommune for en SFO-plass er 2 780 kroner fra 1.8.2020, så hvis din familie samlet tjener 509 650 kroner eller mindre i året, har du krav på redusert foreldrebetaling i SFO. 

Kommunestyret har i møte den 11. juni 2020 vedtatt kommuneplanens samfunnsdel.

Denne samfunnsdelen er en del av kommuneplanen for Råde kommune og skal gjelde i flere år fremover. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og skal omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

Råde kommune ønsker alle skoleelever velkommen til skolestart mandag 17.august.

Vi ønsker spesielt årets nye førstetrinnselever velkommen til oss, og gleder oss til møte alle dere andre igjen etter sommerferien.

Sykehuset har i dag gitt kommunen en gledelig beskjed. Vi har allikevel ikke en ny smittet i Råde. Barnehagen vil derfor ha åpent i dag, og vil gi beskjed direkte til de som går der.

For kommunen er det viktig med åpenhet og føre-var-prinsippet.

Helsehuset har stor forståelse for at dere som pårørende ønsker å besøke deres kjære som av forskjellige årsaker er hos oss. Men pga pandemien som foregår rundt oss er vi avhengig av retningslinjer for å skåne de som er i risikogruppen. Vi ønsker derfor at alle overholder retningslinjene under.

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19- utbruddet.  

De som trenger støttekontakt er like forskjellige som alle andre. De kan ha en funksjonshemming, lærevansker, en sykdom eller annet.

 

INSPIRIA science center i Sarpsborg tror den storslåtte utstillingen Dinosauria – Fakta og myter vil trekke hele 10 000 ekstra besøkende til vitensenteret. I3. juli åpnet de endelig dørene for publikum etter å ha vært stengt siden koronautbruddet i mars.

Rådhuset åpner for besøkende som har laget avtale. Sentralbordet er oppe som vanlig mandag - fredag.