SLIK LAGRER DU VANN

For å dekke grunnleggende behov anbefaler vi å lagre 9 liter vann per person i husstanden. Følger du rådene i denne artikkelen kan vannet fint lagres i årevis, og fortsatt være trygt å drikke

Fredag 22. mai 2020 er opprinnelig satt opp som fridag for elevene, men har nå blitt eksamensdag for sentralt gitt skriftlig eksamen. Dagen gjøres derfor om til en vanlig skoledag. Skolestart etter juleferien forskyves til mandag 6. januar 2020

Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 
Idag starter egenberedskapsuka 2019, som varer fra 28. oktober til 3. november, hvor målet er å øke folks kunnskap om egenberedskap slik at flere gjør fornuftige forberedelser.

Her finner du råd om egenberedskap

I dag kunne vi ønske ordfører Rene Rafshol og varaordfører Erling Ek Iversen velkommen til første felles arbeidsdag i Råde kommune. 
Gratulerer til ordfører med nye 4 år (i sin tredje periode) og ny varaordfører i sin første periode. 

Vi gleder oss til å samarbeidet med dere til det beste for Råde kommunes innbyggere og ansatte.

Hilsen rådmannen og hennes administrasjon.

 

t.v Inger Kr Skrapholt Fjeld (rådmann), Erling Ek Iversen (varaordfører, SP) , Rene Rafshol (ordfører, H), Thomas H. Meyer (kommunalsjef oppvekst og levekår)

Forrige sesong var det rekordmange som vaksinerte seg, og sesongen ble beskrevet som en «relativt mild sesong med et normalt forløp».

På parkfestivalen hadde Råde kommune stand, med formål om å komme i kontakt med og få innspill fra rådesokningene om hvordan Vi i Råde kan samhandle bedre. Samhandling er et satsningsområde i kommunen. Vi fikk mange gode og spennende innspill, og vi trakk ut en vinner blant bidragsyterne.

Dagens glad-melding til alle i Råde er at MIB (Brannvesenet) har opphevet bruksnektelsen vi har hatt i flerbrukshallen på Spetalen skole med umiddelbar virkning. Det betyr at hallen nå kan benyttes slik som beskrevet i prosjekteringen av bygget.

Vi er alle glade for at vi nå kan benytte dette flotte anlegget  vårt vi gleder oss til å komme i gang med åpen drift slik vi og innbyggerne har ønsket seg lenge.

 

Råde kommune er lokal forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg og skal føre kontroll og tilsyn slik at bestemmelser og vedtak i forurensningforskriften og den lokale forskriften

Krav om utslippstillatelse:

Alle eiendommer i spredt bebyggelse med innlagt vann skal ha godkjent utslippstillatelse i henhold til forurensningforskriften kapittel 12 og lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Unntak ved tilknyttet kommunalt avløpsnett:

Dersom eiendommen er tilknyttet kommunalt avløpsnett skal du ikke ha kontroll- og tilsynsgebyr av mindre avløpsanlegg.

Kontroll- og tilsynsgebyr av mindre avløpsanlegg:

Kommunestyret har vedtatt en lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg i henhold til forurensningforskriften § 11-4 og forurensingloven § 52 a.

Kontrollgebyret er et årlig gebyr som skal betales for alle avløpsanlegg innenfor kommunens myndighetsområde. Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

Kontroll og tilsynsgebyr for 2017, 2018 og 2019:

Kontroll- og tilsynsgebyr for 2017, 2018 og 2019 blir sendt ut på neste faktura til alle eiere av eiendommer som er registrert med utslipp i Råde kommune.

De årlige satsene for kontroll og tilsynsgebyr for spredt avløp fordeler seg som følger:

  2017 2018 2019 Totalt
Per anlegg BOLIG 770,- 808,- 832,- 2 410,-
Per anlegg HYTTE 380,- 399,- 411,- 1 190,-

 

Videre fakturering fra 2020:

Fra og med 2020 faktureres kontroll og tilsynsgebyret for spredt utslipp årlig i mai måned etter de nye satsene som vedtas i desember hvert år.

 

Råde kommune ønsker å premiere privathus som etablerer solcellepanel, der man også legger opp til muligheten for å levere overskuddet tilbake til strømnettet.  De 10 første boligeierne som etablerer solcellepanel vil motta kr 5000.

Hvert år foretar Posten en gjennomgang av postnummerstrukturen i Norge og dette kan medføre enkelte endringer og justeringer.

Her er områdene med det nye postnummeret 1643 Råde:

Aker, Akerskogen, Akerstubben, Auberggata, Berggata, Båthavnveien, Ekeliveien, Enebekkveien, Finstadgata, Frakkestad, Fredrikstadveien 14-80 (kun partall), Galleriveien, Gamle Kjellerødvei, Gjersøgata, Grastoveien, Haugaveien, Hestevoldbråten, Hestevoldfeltet, Hestevoldveien, Hissingbygata, Hovlandgata, Jerndalsveien, Jonstengata 6, Karlbergveien, Kihlsveien, Kolbjørnrødgata, Kongsrød, Krogstadstien, Krogstadveien, Krogstadåsen, Lunderveien, Lågbu, Meumsveien, Musangengata, Nedre Hagavei, Nordre Akerskogen, Norumlia, Nystedveien, Prestegårdsalléen, Revhaug, Rødveien, Røtnebakken, Røtneveien 1+21-23, 2-20, Røtneveien, Saltnesveien 401-511, 380-506, Skredderfjellet, Solvanggata, Stenebakken, Strømnesgata, Sølandgata, Søndre Auberg, Sønsterødgata, Sørby, Tesalaveien, Tomballéen, Tombdalsveien, Tombveien, Torkelstadjordet, Torkildstad, Vestre Holmefjellet, Vestre Tofteberggata, Østre Holmefjellet, Østre Tofteberggata og Øvre Hagavei endrer postnummer fra 1640 Råde til nyopprettet postnummer 1643 Råde

Postboksadresser endrer ikke postnummer.

For mer informasjon se www.posten.no