Nyheter og aktuelt i Råde kommune

Råde kommune har tatt i bruk Entreprenørportalen til søknader om, vann-avløpsarbeid, sanitærabbonement, påslippstillatelse og utslippstillatelse.

 

Mandag 2. januar starter Sveinung Olavesen som vår nye virksomhetsleder for oppvekstområde Saltnes.

 

Råde kommunes økonomiplan og årsbudsjett skal sluttbehandles i kommunestyret 8. desember. Formannskapets behandling og forslag til innstilling er tilgjengelig for alminnelig innsyn på www.rade.kommune.no  etter behandlingen i formannskapet 24.november.

Onsdag 23. og torsdag 24 november vil det være Formannskapet, Samfunnsutvalget og Helse-, oppvekst og velferdsutvalget. Møtene er åpne for publikum.

Det er nå anledning for alle innbyggere over 18 år til å få 4. vaksinedose hvis de ønsker dette. Mer informasjon om vaksinering og vaksinasjonsdatoer finner du på siden Koronavaksinering, bestille time og informasjon.

Illustrasjonsfoto av asfaltvei

Det blir asfaltering i Andersrødveien mandag 21. og tirsdag 22. november. Noe omkjøring og venting påregnes. 

 

Formannskap og administrasjon har vært på studietur til sykehjem Frogn og Drammen. Der har de bygget helsebygg og målet for turen var å få ideer, innspill og erfaringer til byggingen av nytt helsehus i Råde. 

 

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Her er råd til helsepersonell, lærere, barnehagepersonell og andre om hvordan du kan snakke med barn, unge og mennesker som er urolige eller redde for krigen og om faren for radioaktive utslipp.

 

Fotografi av Råde rådhus om sommeren. Blå himmel og sol.

Råde kommune skal være en god kommune å leve i og bo i, både i dag og i årene som kommer. Vi er stolte av å kunne levere gode tjenester til innbyggerne hver dag. Kommunedirektøren forteller at det er et stramt budsjett, men at vi sammen skal få det til i Råde.