Kommunestyret fastsatte planprogrammet for kommuneplanen den 4. april 2019. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og arealdel. Arbeidet med samfunnsdelen er godt i gang og arbeidet med arealdelen har oppstart høsten 2019.

Kartet nederst viser innsendte innspill til kommuneplanens arealdel.

Råde kommune fikk godkjenning som Trafikksikker kommune av Trygg Trafikk som tredje kommune i Østfold.

Råde kommune er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Trafikksikker kommune er et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak som gjennom systemer og rutiner skal kvalitetssikre at kommunen arbeider systematisk med trafikksikkerhet.

Godkjenningen innebærer ikke at alle kommunens utfordringer langs veinettet er løst, eller at det ikke vil inntreffe trafikkulykker i kommunen, men den er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet i Råde kommune. Distriktsleder i Trygg Trafikk Paal Gunnar Mathisen overrakte rådmann Inger Fjeld plaketten med Råde som trafikksikkerkommune 2019-2021  i kommunestyresalen onsdag 29 mai 2019.

Olav Moe leder for Samferdselskomiteen og trafikksikkerhetsarbeidet i fylkeskommunen overrakte Råde kommune ved ordfører Rene Rafshol sjekk på kr. 50 000 til kommunens videre arbeid med trafikksikkerhet.  

Her finner du mer informasjon om trafikksikker kommune  https://www.tryggtrafikk.no/trafikksikker-kommune/ 

 

 


 

 

 

Hjertelig velkommen til Temakafé! Sammen skaper vi et møtested der vi kan senke skuldrene, være oss selv og ha det fint sammen. Vi serverer alltid et foredrag, etterfulgt av lett bevertning og en hyggelig prat rundt bordet. Dere får selvfølgelig anledning til å snakke med foredragsholderne og kreftkoordinatorene i Moss, Rygge og Råde!

Sted: Frivilligsentralen i Rygge, Larkollveien 7, 1570 Dilling. Parkering tilgjengelig

UKE: 26 (25-28. juni) 2019 FRILUFTSKOLEN I RÅDE

I samarbeid med DNT Vansjø arrangerer Råde kommune/Allaktivitetshuset friluftskole i uke 26..
Friluftskolen er et ferietilbud i Råde for barn og unge fra 5-7. klasse. Målet med skolen er å gi deltagerne lystbetont introduksjon til friluftsliv med hovedvekt på kanopadling.
Skolen har base ved kanohuset i Amundbukta ved Råde ungdomsskole. Her får du prøve aktiviteter som padling, bading, fisking, spikking, orientering og andre ute aktiviteter. Bli med på aktive og spennende dager i friluft! Vi avslutter uken med overnatting på Brattholmen fra torsdag til fredag for de deltagerene som ønsker det.

Instruktører på skolen er Per Tveit og Bjørn  Christensen fra DNT Vansjø, samt personale fra Allaktivitetshuset . De har lang erfaring med barn og friluftsliv gjennom arbeid for DNT med friluftskolen i Moss og som lærere.
                                                                              

Oppmøte/avslutning: Rådehallen / Amundbukta
Tid: kl. 10.00 - 15.00, tirsdag – fredag.
Alder: 5. – 7. trinn (for de som går ut av 4. og skal starte i 5 klasse høsten 2019)
Antall deltagere: 20 – påmeldingsfrist 3. juni
Pris: 500,- 
Arrangør: DNT Vansjø i samarbeid med Råde
kommune.
Mer informasjon blir lagt ut på kommunens hjemmeside og distribuert på skolene.

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelveg langs søndre del av Slangsvoldveien. Planen vil bli utarbeidet som privat forslag til detaljreguleringsplan, jf. pbl`s § 12-3. I tillegg varsles det om at utbyggingsavtale kan bli utarbeidet parallelt med planprosessen, jf. pbl. Kap. 17.

Frist for uttalelser er mandag 24.06.2019.

Kommunestyret (KS) vedtok den 04.04.2019 i sak 012/19 å legge revidert forslag til områdereguleringsplan for Karlshus sentrum, Plan Id 01350 2016 05, ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn  i medhold av plan – og bygningslovens § 12 – 10. Se dokumenter ved å trykke på lenken ovenfor.  Frist for uttalelse er 26.06.2019.

Til lag og foreninger i Råde kommune

TV-aksjonen er en årlig dugnadsaksjon eid av NRK, og kommunene er sentrale i arbeidet.
Arbeidet med planlegging, organisering og gjennomføring av aksjonen lokalt i Råde tildeles etter søknad et lag/forening eller flere lag/foreninger i samarbeid, som fyller kriteriene for å løse oppgaven. Avtalen vil gjelde til og med 2020.

Råde kommune gir inntil kr 50.000,- til arbeidet.

Hvis dette er noe for dere, meld interesse senest 1.juni 2019 på følgende epost:

nina.johansen@rade.kommune.no

Kontaktopplysninger for laget må fremkomme i henvendelsen med telefon og epost.

Velkommen til vårens utgave av RÅBARSK,  her i digital versjon. 

Her kan du lese om kommunens satsing på teknologi som skaper trygghet, bli nærmere kjent med nye kommunalsjefer, ostekjenneren fra Saltnes, kunst, ivrige gutter, dedikerte trenere, godt samhold og mye mye mer. 

Ha en god vår og sommer!

Kommunestyret har i møtet den 25.04.2019 behandlet og fattet følgende vedtak i sakene - 017/19 og 018/19

Åpen ild i skog og utmark er forbudt fra 15 april til 15 september

Fant du det du lette etter?