Kommunestyrene i Moss, Vestby, Råde og Våler har vedtatt å etablere det interkommunale samarbeidet som interkommunalt politisk råd (IPR) i samsvar med ny kommunelov og vedtatt samarbeidsavtale (PDF, 217 kB).

Tirsdag 28. september kl. 10:00 samles formannskapene som representantskap og øverste organ i Mosseregionen IPR til møte i Samfunnssalen i Moss. I møtet overtar Moss kommune lederskapet i samarbeidet for perioden 2021-2023 etter Råde kommune.

Fra kl. 12:00 er det møte i Mosseregionrådet. Mosseregionrådet er samarbeidets operative organ og består av ordførerne, opposisjonsledere og kommunedirektører.

Møteinnkallinger og sakspapirer til møtene er tilgjengelig her.

Råde kommune har vedtatt i sak KS 039/21 at forslag til ny lokal gebyrforskrift etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven for kommunen skal legges ut på høring. 

Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. november 2021.

Høringssvar kan sendes post@rade.kommune.no eller til Råde kommune, Skråtorpveien 2A, 1640 Råde. Høringssvar merkes med: «Høringssvar til lokal gebyrforskrift for Råde kommune».

Les forslaget til ny gebyrforskrift her (PDF, 795 kB).

Les høringsbrevet her (PDF, 2 MB).

Regjeringen har besluttet å gi tilbud om dose 3 av koronavaksinen til personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Søndag og mandag kan du stemme ved 2 ulike lokaler i Råde. 

Stemmelokaler:

  • Saltneshallen ved Spetalen skole
  • Rådehallen ved Råde ungdomsskole

Åpningstider for begge lokalene er:

  • Søndag 12. september kl. 12.00 - 18.00
  • Mandag 13. september kl. 09.00 - 21.00

 

Denne høsten arrangerer Mosseregionens Næringsutvikling programmet Startup Camp. Gjennom 5 ukentlige samlinger lærer du metoder for å teste og verifisere din forretningsidé. Underveis vil du få veiledning fra rådgivere innen forretningsutvikling og innovasjon. 

Deltagelse er gratis, og programmet har oppstart 12. oktober.

Les mer om og søk opptak i dag!
https://www.mnu-as.no/2021/09/01/1334/

 

Råde kommune tilbyr nå vaksine mot Covid-19 (Pfizer-vaksine) til 12-15 åringer.

Informasjon om koronavaksiner til foreldre

Foreldre til barn og ungdom fra 12-17 år som trenger 1. dose av koronavaksinen, kan selv bestille time og ta med barnet til Bøndenes hus til timen.

Timen bestilles her.

Etter hvert som barn fyller 12 år, kan foreldrene bestille time. Er barnet 12-15 år skal det medbringes signert samtykke fra begge foreldrene.  Samtykkeskjema finnes her: 

Samtykkeskjema til vaksinering for foresatte av unge under 16 år (DOCX, 667 kB)

Les mer her: 
Fhi.no - 12-15-åringer tilbys koronavaksinasjon

Fhi.no - Koronavaksine for ungdom mellom 12-15 år

Råde kommune er i gang med å utarbeide en plan for "Leve hele livet".
Leve hele livet er en kvalitetsreform. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Vi har en arbeidsgruppe bestående av politikere og administrasjonen som skal ha første møte onsdag 08.09.21, kl. 14.00.

Vi ønsker å få med en innbygger som også vil være med inn i dette arbeidet. Det kreves ingen forkunnskaper - du må ha lyst til å skape noe sammen for Rådes eldre!

Er dette interessant? 

Kontakt kommunalsjef for helse, omsorg og rehabilitering

Cathrine Retvedt,
tlf. 99623784 eller
epost cathrine.retvedt@rade.kommune.no.

Frem mot valget, 13 september, kan du møte opp ved Rådhuset, og avlegge stemme utenfor forhåndstemmelokalet. 
Tilbudet er åpent alle dager fra 6 september til og med 9 september fra kl. 08.00-15.00

Ring 69295000 og internvalg 5 å gi beskjed at du ønsker å forhåndstemme.

Kommunen har utvidet tilbudet om hjemmestemming (eller der du oppholder deg) for enkelte grupper, både i forhåndsstemmeperioden fram til 10.september og for valgtingsdagene 12. og 13.september.

 

Forhåndsstemming hjemme/der du oppholder deg, fram til 10.september :
 

Velgere som er syke eller uføre:
Velgere som er syke eller uføre, og som derfor ikke kan stemme på valgdagene i de ordinære stemmelokalene, kan kontakte kommunen om å få stemme der de oppholder seg.
Frist for å be om dette er fredag 10.september 2021.

Ta kontakt med:

Marina Glazkova
epost: marina.glazkova@rade.kommune
mobil: 988 50 834
Nina Johansen
epost: nina.johansen@rade.kommune.no
mobil: 906 22 526/ 928 23 288 

 

Velgere i isolasjon grunnet Covid-19:
Velgere som er i isolasjon bør vente med å stemme til isolasjonstiden er over. Velgere som ikke kan stemme på valgdagene i de ordinære stemmelokalene på grunn av isolasjonsplikt, kan kontakte kommunen om å få forhåndsstemme der de oppholder seg.
Frist for å be om dette er fredag 10.september.

Ta kontakt med:

Marina Glazkova
epost: marina.glazkova@rade.kommune
mobil: 988 50 834
Nina Johansen
epost: nina.johansen@rade.kommune.no
mobil: 906 22 526/ 928 23 288 

 

Velgere i karantene grunnet Covid-19:
Velgere som er i karantene bør vente med å stemme til karantenetiden er over. Velgere som ikke kan stemme på valgdagene i de ordinære stemmelokalene på grunn av karantene, kan søke om å stemme hjemme.
Fristen for å søke er kl. 10.00 fredagen før valgdagen.

Ta kontakt med:

Marina Glazkova
epost: marina.glazkova@rade.kommune
mobil: 988 50 834
Nina Johansen
epost: nina.johansen@rade.kommune.no
mobil: 906 22 526/ 928 23 288 

Hjemmestemming/der du oppholder deg, på valgdagene 12. og 13.september:
 

Velgere i isolasjon grunnet Covid-19:
Velgere som ikke kan avgi stemme på valgdagene på grunn av isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan kontakte kommunen for å få avgi stemme ved stortingsvalget i 2021 der de oppholder seg.
Fristen for å søke er 13.september kl.10.00.

Ta kontakt med:

Marina Glazkova
epost: marina.glazkova@rade.kommune
mobil: 988 50 834
Nina Johansen
epost: nina.johansen@rade.kommune.no
mobil: 906 22 526/ 928 23 288 

Velgere i karantene grunnet Covid-19:
Velgere som ikke kan avgi stemme på valgdagene på grunn av karantene grunnet Covid-19, kan kontakte kommunen for å avgi stemme der de oppholder seg.
Fristen for å søke er 13.september kl.10.00.

Ta kontakt: 
epost: marina.glazkova@rade.kommune
mobil: 988 50 834
​​​​​​​Nina Johansen
epost: nina.johansen@rade.kommune.no
mobil: 906 22 526/ 928 23 288 

  

Råde er en av 24 pilotkommuner som er plukket ut til å delta i det nasjonale forsøket med Fritidskortordningen, og i slutten av september vil Råde kommune kunne tilby det statlige Fritidskortet til alle barn og unge mellom 6-18 år. Fritidskortet i Råde er på kr 1.000 pr. barn - pr. halvår - og vil bidra til at alle kan delta på fritidsaktiviteter.

Fritidskortet blir digitalt og det blir EN inngangsport inn til alt, som samler fritidstilbud, lag/organisasjoner, frivillige oppdrag, kommunale avdelinger og mennesker! Man henter ut Fritidskortet og betaler kontingent i løsningen. Altså alt på ett sted: https://rade.friskus.com/fritidskortet

I forbindelse med denne nye ordningen vil vi nå kartlegge aktivitetene som finnes i bygda, samt invitere til en aktivitetsmesse siste helgen i august.

Vedlagt følger ytterligere informasjon og et aktivitetsskjema (DOCX, 246 kB) vi ber dere fylle ut og returnere pr. mail innen 1. august.

 

Allerede nå kan lag- og organisasjoner og andre aktivitetstilbydere registrere organisasjonen sin og aktivitetene de tilbyr på https://rade.friskus.com/fritidskortet . Ytterligere informasjon om den digitale løsningen kommer.

 

Vi håper bygdas lag- og foreninger vil være med på dette prosjektet, og vi ser frem til en høst med flere barn og unge i aktivitet!

 

Sommerferien står for døren og vi vil avvikle ferie i tidsrommet 7/7 – 4/8.

Ved spørsmål ila sommeren, send oss gjerne en mail. Vi leser og besvarer mail sporadisk ila sommeren.

 

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske alle en riktig god sommer! J