Stortinget har bevilget 1,75 milliarder kroner for å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.  Søknadsfrist for kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter er mandag 15. mars 2021.

Det gjelder kommunale grusveier fra skilting. Det gjelder Gillingsrødveien,
Jerndalsveien, Langøyveien, Lundebygata, Halvorsrødveien og Rabben

Virkning fra mandag 01.03.2021
Forbudet vises med skilt 320 – Aksellastgrense 3 tonn.
Forbudet gjelder kjøretøy med aktuell aksellast høyere enn angitt, aktuell boggilast høyere enn 1,5
ganger angitt aksellast eller aktuell trippelboggilast høyere enn 2 ganger angitt aksellast.
Forbudet har gyldighet fra skilt settes opp og til teleløsningen er over, maks 2 måneder etter
oppsetting av skilt.

Unntak fra restriksjonene:
Utrykningskjøretøy, renovasjonskjøretøy, rutegående kollektivtrafikk, for- og melketransport i bulk,
bergingsbiler og kjøretøy/maskiner for offentlig vegarbeid, kraftselskaper for nødvendig arbeid for å
sikre strømforsyningen.

Stram økonomistyring og harde prioriteringer over flere år begynner å gi resultater. 

Råde kommune endte opp med et positivt resultat på 13,3 millioner kroner i 2020. Netto driftsresultat, som omfatter alle kommunens driftsinntekter og -utgifter, er på 10,8 mill. kroner, tilsvarende 1,75% av «sum driftsinntekter».

Dette er et godt resultat for Råde kommune og viser at vi må fortsette det gode samarbeidet på alle nivåer for å sikre et bærekraftig handlingsrom, slik at vi kan ivareta kommunes tjenesteportefølje og de planlagte investeringer for årene som kommer.  

Råde kommune har i kveld, 17.01.2021 besluttet at Tomb vgs settes i rødt beredskapsnivå som følge av pågående smitteutbrudd av Covid-19 ved skolen.

De folkevalgte vedtok i kommuestyret 05.02.2021 at tittel på rådmannen blir "kommunedirektør". 

Dette er i tråd med den nye kommuneloven om en kjønnsnøytral tittel.

Råde kommune har startet vaksinering mot COVID-19 og har behov for frivillige til å bidra i dette arbeidet.

Det er mange arbeidsoppgaver som frivillige kan bidra med og du trenger ikke å være helsepersonell. Det vil være behov for verter som skal veilede og ledsage,  samt bistå i registrering ved vaksinasjonsstedet. I tillegg til dette er vi i behov av transporttjenester til og fra vaksinasjonsstedet som per tiden er på Bøndenes hus.

Ønsker du å bidra i dette viktige arbeidet, kan du kontakte frivilligsentralen på tlf, 47971176, hverdag mellom kl. 09.00-12.00

 

Kriseledelsen i Råde kommune informerer om risikonivå, nye tiltak og regler, koronatesting og vaksinering.

Råde kommune følger den alvorlige smittesituasjonen med den engelske koronavirusvarianten i Nordre Follo tett.

Vi har i dag (23.01.2021) hatt møte med nasjonale helsemyndigheter og Statsforvalteren, og avventer ny nasjonal forskrift for nabokommuner til de kommunene som er direkte berørt av utbruddet i Nordre Follo.

Enn så lenge opprettholder vi de tiltak vi har og gjennomfører ingen ytterligere innstramminger. Vi vil informerer fortløpende om det vil skje forandringer.

Råde kommune vil fra 25.01.2021 fakturere for tester som blir pålagt enkelte grupper og privatpersoner.

Råde kommune "Har glitrende framgang i flere sektorer", het artikkelen som nettopp har stått i Kommunal Rapport.