Informasjon om nytt meldingsverktøy skole/hjem 

Vi følger nasjonale retningslinjer, og oppfordrer til at folk skal unngå unødvendig reising og være mest mulig hjemme til over påske.

Vi har dialog med campingplassene i Råde om å utsette åpningstiden. Dette for å holde smittetrykket nede og skåner risikogruppene som er sårbare for utstrakt smitte i samfunnet. Folk over hele landet fortsetter dugnaden for å slå ned smitten og vi i Råde følger opp. 

Det er underlige tider. Regjeringen har innført de mest omfattende tiltak overfor befolkningen i fredstid, og alle landets innbyggere oppfordres til å delta i den store samfunnsdugnaden som skal bremse koronasmitte. Jeg er glad for å se at folk ser ut til å følge rådene fra helsemyndighetene. Varme og omsorg gis på nye og kreative måter, når nærkontakten uteblir.

Isolasjonen som korona-situasjonen medfører kan være vanskelig og krevende for mange. Derfor tilbyr Moss, Råde og Våler kommuner uforpliktende telefonveiledning til voksne som opplever vold.

Hvordan får kommunen beskjed?

Kommuneoverlegen får beskjed pr telefon fra Sykehuset Østfold når vi har en smittet innbygger.

Alle prøvesvar fra kommunens innbyggere kommer også elektronisk til kommuneoverlegen og et medlem av smittevernteamet.

En person fra Råde kommune er nå smittet med coronavirus covid-19. 

Dersom du som bor i Råde, går og venter på et prøvesvar på en koronatest og ikke har fått svar da du skulle, så ring til kommunens resepsjon, så skal vi sjekke det opp.

 Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset til barn og unge, men den er også aktuell for voksne.

Tirsdag 17. mars kom endelig avklaringen fra regjeringen. Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Det gjelder både de kommunale og private barnehagene.

Råde kommune ønsker å komme i kontakt med innbyggere med helsefaglig erfaring som kan bidra inn i helsetjenestene i kommunen i tiden som kommer.