Nå kan du enkelt sjekke eiendomsinformasjon din på nett.  Den digitale grunnboken gjør det mulig å få innsyn i eiendomsinformasjon og sjekke heftelser på eiendom på nettsiden. Med den digitale innsynsløsningen på nett blir tid og ressurser spart.

Mer informasjon finner du på våre hjemmesider https://www.rade.kommune.no/tjenester/min-side/

Ordinær forhåndsstemmegivning til Kommunestyre- og Fylkestingsvalget finner sted i tiden mandag 12. august til og med fredag 6. september. Under vil du finne de stedene du kan forhåndsstemme på. Merk at det kun er en valgdag (valgtingsdag) i år og det er mandag 9. september.

 

For å kunne stemme ved høstens valg til Kommunestyret og Fylkestinget  må du stå i manntallet. Manntallet blir lagt ut på rådhuset i Råde 12. juli og vil ligge ute til og med valgdagen 9.september. 

Årets parkfestival er fra 10-12 oktober. Mer info om parkfestivalen finner du på http://www.radeparkfestival.no/ Billetter får du kjøpt på  https://www.ticketmaster.no/artist/rade-parkfestival-billetter/972245

Nytt av året er at du også kan kjøpe billetter i resepsjonen på rådhuset, vi tar Vipps som betalingsmiddel.  

Kultur- og Bragdpris 2019

NY frist for innsendelse av forslag til kandidater er 01. august 2019

Kulturpris 2019

Forslagene bør fortrinnsvis gjelde enkeltpersoner.

Lag eller foreninger som på kultursektoren har nedlagt/nedlegger et særlig betydningsfullt arbeid til gagn for 

bygda, kan også komme i betraktning.

 

Bragdpris 2019

Bragdprisen kan tildeles personer, lag eller foreninger i Råde kommune som har

utført fremragende prestasjoner innenfor sitt felt det siste året.

 

Forslagene sendes Råde kommune, Skråtorpveien 2 A, 1640 RÅDE eller pr. e-post til: kultur@rade.kommune.no

 

Prosjektmidler 2019

Frist for innsendelse av søknad er 1. august 2019

Det er mulig for lag- og foreninger å søke prosjektmidler til ny aktivitet for voksne: kr. 25.000

 

• Det må klart framgå av prosjektbeskrivelsen hva som er nytt med aktiviteten og hvordan den utstår fra den aktivitet laget/foreningen normalt bedriver

• Søknaden egenformuleres og sendes Kulturkontoret pr. mail; kultur@rade.kommune.no

Ved spørsmål, kontakt oss på kultur@rade.kommune.no eller gå inn på kommunens hjemmeside; www.rade.kommune.no

Fant du det du lette etter?