Frem mot valget, 13 september, kan du møte opp ved Rådhuset, og avlegge stemme utenfor forhåndstemmelokalet. 
Tilbudet er åpent alle dager fra 6 september til og med 9 september fra kl. 08.00-15.00

Ring 69295000 og internvalg 5 å gi beskjed at du ønsker å forhåndstemme.

Kommunen har utvidet tilbudet om hjemmestemming (eller der du oppholder deg) for enkelte grupper, både i forhåndsstemmeperioden fram til 10.september og for valgtingsdagene 12. og 13.september.

 

Forhåndsstemming hjemme/der du oppholder deg, fram til 10.september :
 

Velgere som er syke eller uføre:
Velgere som er syke eller uføre, og som derfor ikke kan stemme på valgdagene i de ordinære stemmelokalene, kan kontakte kommunen om å få stemme der de oppholder seg.
Frist for å be om dette er fredag 10.september 2021.

Ta kontakt med:

Marina Glazkova
epost: marina.glazkova@rade.kommune
mobil: 988 50 834
Nina Johansen
epost: nina.johansen@rade.kommune.no
mobil: 906 22 526/ 928 23 288 

 

Velgere i isolasjon grunnet Covid-19:
Velgere som er i isolasjon bør vente med å stemme til isolasjonstiden er over. Velgere som ikke kan stemme på valgdagene i de ordinære stemmelokalene på grunn av isolasjonsplikt, kan kontakte kommunen om å få forhåndsstemme der de oppholder seg.
Frist for å be om dette er fredag 10.september.

Ta kontakt med:

Marina Glazkova
epost: marina.glazkova@rade.kommune
mobil: 988 50 834
Nina Johansen
epost: nina.johansen@rade.kommune.no
mobil: 906 22 526/ 928 23 288 

 

Velgere i karantene grunnet Covid-19:
Velgere som er i karantene bør vente med å stemme til karantenetiden er over. Velgere som ikke kan stemme på valgdagene i de ordinære stemmelokalene på grunn av karantene, kan søke om å stemme hjemme.
Fristen for å søke er kl. 10.00 fredagen før valgdagen.

Ta kontakt med:

Marina Glazkova
epost: marina.glazkova@rade.kommune
mobil: 988 50 834
Nina Johansen
epost: nina.johansen@rade.kommune.no
mobil: 906 22 526/ 928 23 288 

Hjemmestemming/der du oppholder deg, på valgdagene 12. og 13.september:
 

Velgere i isolasjon grunnet Covid-19:
Velgere som ikke kan avgi stemme på valgdagene på grunn av isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan kontakte kommunen for å få avgi stemme ved stortingsvalget i 2021 der de oppholder seg.
Fristen for å søke er 13.september kl.10.00.

Ta kontakt med:

Marina Glazkova
epost: marina.glazkova@rade.kommune
mobil: 988 50 834
Nina Johansen
epost: nina.johansen@rade.kommune.no
mobil: 906 22 526/ 928 23 288 

Velgere i karantene grunnet Covid-19:
Velgere som ikke kan avgi stemme på valgdagene på grunn av karantene grunnet Covid-19, kan kontakte kommunen for å avgi stemme der de oppholder seg.
Fristen for å søke er 13.september kl.10.00.

Ta kontakt: 
epost: marina.glazkova@rade.kommune
mobil: 988 50 834
​​​​​​​Nina Johansen
epost: nina.johansen@rade.kommune.no
mobil: 906 22 526/ 928 23 288 

  

Råde er en av 24 pilotkommuner som er plukket ut til å delta i det nasjonale forsøket med Fritidskortordningen, og i slutten av september vil Råde kommune kunne tilby det statlige Fritidskortet til alle barn og unge mellom 6-18 år. Fritidskortet i Råde er på kr 1.000 pr. barn - pr. halvår - og vil bidra til at alle kan delta på fritidsaktiviteter.

Fritidskortet blir digitalt og det blir EN inngangsport inn til alt, som samler fritidstilbud, lag/organisasjoner, frivillige oppdrag, kommunale avdelinger og mennesker! Man henter ut Fritidskortet og betaler kontingent i løsningen. Altså alt på ett sted: https://rade.friskus.com/fritidskortet

I forbindelse med denne nye ordningen vil vi nå kartlegge aktivitetene som finnes i bygda, samt invitere til en aktivitetsmesse siste helgen i august.

Vedlagt følger ytterligere informasjon og et aktivitetsskjema (DOCX, 246 kB) vi ber dere fylle ut og returnere pr. mail innen 1. august.

 

Allerede nå kan lag- og organisasjoner og andre aktivitetstilbydere registrere organisasjonen sin og aktivitetene de tilbyr på https://rade.friskus.com/fritidskortet . Ytterligere informasjon om den digitale løsningen kommer.

 

Vi håper bygdas lag- og foreninger vil være med på dette prosjektet, og vi ser frem til en høst med flere barn og unge i aktivitet!

 

Sommerferien står for døren og vi vil avvikle ferie i tidsrommet 7/7 – 4/8.

Ved spørsmål ila sommeren, send oss gjerne en mail. Vi leser og besvarer mail sporadisk ila sommeren.

 

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske alle en riktig god sommer! J

Lurer du på hvordan du kan få tak i ditt koronasertifikat? Det digital kan du få på Helsenorge.no. Er du ikke-digital bruke kan du nå også får ditt koronasertifikat ved å ringe koronainformasjonstelefonen.

Torsdag 24. juni ble også Norge en del av EUs løsning for koronasertifikater. Personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått koronasykdom siste seks måneder og har et gyldig koronasertifikat kan dermed komme inn i Norge. De slipper karantene, testkrav og innreiseregistrering. Fra 1. juli vil europeiske land som er koblet til EUs løsning kunne verifisere det norske koronasertifikatet på sine grenser.

Råde kommune søker flere støttekontakter. Vil du bidra til at andre får en bedre hverdag, og er over 18 år? Bli støttekontakt!

Støttekontakten må legge fram gyldig politiattest

Flere opplysninger får du ved å kontakte Tildelingskontoret tlf.91692399