Råde eldreråd arrangerer tur for eldre i Råde kommune. I år går turen til Kongsberg, hvor vi besøker bergverksmuseet, myntmuseet mm, Kongsberg kirke med orgelkonsert og god mat på Quality Hotel Grand.

Endelig kan vi gå i 17.mai tog igjen, etter to år med pandemi! 

Vi ønsker derfor å sende en ekstra oppfordring i år - til dere lag og foreninger som ønsker å stille i barnetoget/folketoget! 

 

Tirsdag 3 mai-22 Ekholt kirke kl 13.00 -15.00

«Hvordan styrke sitt indre når livet er krevende?»

Om oppmerksomhetstrening, aksept og balanse i kreftrehabilitering ved Elisabeth Nybø, kreftsykepleier på CatoSenteret i Son. Hun har vært kreftsykepleier i 30 år, er gruppeterapeut og integrativ psykoterapeut, samt instruktør i Oppmerksomhetstrening (mindfulness) og har vært med på å utvikle kreftrehabiliteringsfeltet.

Hun ønsker å dele noen verktøy, tanker og erfaringer fra sin arbeidshverdag.

Tirsdag 7 juni-22 Ekholt kirke Kl 13.00-15.00

«Fatique – når energien ikke strekker til»

Eirin Vedvik, kreftkoordinator i Moss vil denne gangen sette fokus på og gi en forklaring på denne seneffekten etter behandling som mange kreftpasienter opplever. Hun vil også gi noen konkrete tips og råd som hun har fått fra andre som lever med fatigue.

GOD SOMMER!
 

 

 

 Temacaféen drives av kreftkoordinatorene i Moss og Råde sammen med frivillige hvor de fleste selv har erfart kreftsykdom eller er pårørende.

 

Ved spørsmål, kontakt:

Kreftkoordinator i Moss/Råde:

Ragnhild Skarpaas Andersen

TLF: 98 29 86 90

 

Kreftkoordinator i Moss:

Eirin Vedvik

Tlf: 40 43 33 71

 

Håper vi ser deg!

  

Stillingene er for ungdom som går i 10. klasse ved Råde ungdomsskole. Sommerjobbene er i uke 25, 26 og 32.
Arbeidstid fra kl 09.00 til kl 15.00, mandag t.o.m fredag - tilsammen 30 timer pr. uke Det er en forutsetning at du kan jobbe alle 3 ukene for å få jobb.

Stillingsannonse 

Ønsker du å slutte med røyk eller snus? Meld deg på gratis kurs hos Frisklivssentralen! 

Frist for innsendelse av forslag til kandidater er 1. mai 2022

Kultur- og Bragdpris 2022

Kulturpris

Forslagene bør fortrinnsvis gjelde enkeltpersoner.
Lag eller foreninger som på kultursektoren har nedlagt/nedlegger et særlig betydningsfullt arbeid til gagn for 
bygda, kan også komme i betraktning.

Bragdpris

Forslagene bør fortrinnsvis gjelde personer, lag eller foreninger i Råde som har utført fremragende prestasjoner det siste året.
Forslagene sendes Råde kommune, Skråtorpveien 2 A, 1640 RÅDE eller pr. e-post til: postmottak@rade.kommune.no

 

Kan du som arbeidsgiver tilby sommerjobb til unge arbeidsledige? Da kan du nå få tilskudd fra NAV.

NAV søker arbeidsgivere som kan tilby sommerjobb til unge arbeidsledige. Du kan både få økonomisk støtte og hjelp med å finne aktuelle kandidater til din bedrift.

Er du mellom 16 og 18 år kan denne jobben være en flott sommer jobb for deg.
Stillingsannonse (PDF, 50 kB)  
Her kan du sende inn søknaden på sommerjobb

Råde kommune starter opp med direktesendt kommuneTV fra kommunestyrets møter 7.april. Så velkommen på nett, hvis du heller ønsker å se det hjemmefra.

Som følge av situasjonen i Ukraina, er mange mennesker på flukt og mange Ukrainere er ventet å ankomme Norge. Råde kommune forbereder seg på å bosette Ukrainske flyktninger i nær fremtid og har behov for å kartlegge boliger og leiligheter i kommunen som kan brukes til dette.