Kommunestyret (KS) vedtok den 04.04.2019 i sak 012/19 å legge revidert forslag til områdereguleringsplan for Karlshus sentrum, Plan Id 01350 2016 05, ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn  i medhold av plan – og bygningslovens § 12 – 10. Se dokumenter ved å trykke på lenken ovenfor.  Frist for uttalelse er 26.06.2019.

Til lag og foreninger i Råde kommune

TV-aksjonen er en årlig dugnadsaksjon eid av NRK, og kommunene er sentrale i arbeidet.
Arbeidet med planlegging, organisering og gjennomføring av aksjonen lokalt i Råde tildeles etter søknad et lag/forening eller flere lag/foreninger i samarbeid, som fyller kriteriene for å løse oppgaven. Avtalen vil gjelde til og med 2020.

Råde kommune gir inntil kr 50.000,- til arbeidet.

Hvis dette er noe for dere, meld interesse senest 1.juni 2019 på følgende epost:

nina.johansen@rade.kommune.no

Kontaktopplysninger for laget må fremkomme i henvendelsen med telefon og epost.

Velkommen til vårens utgave av RÅBARSK,  her i digital versjon. 

Her kan du lese om kommunens satsing på teknologi som skaper trygghet, bli nærmere kjent med nye kommunalsjefer, ostekjenneren fra Saltnes, kunst, ivrige gutter, dedikerte trenere, godt samhold og mye mye mer. 

Ha en god vår og sommer!

Kommunestyret har i møtet den 25.04.2019 behandlet og fattet følgende vedtak i sakene - 017/19 og 018/19

Åpen ild i skog og utmark er forbudt fra 15 april til 15 september

PRIS FOR GOD BYGGESKIKK OG FORVALTNING AV KULTURLANDSKAP 2018

Råde kommune ønsker forslag på kandidater til å motta årets pris for god byggeskikk og forvaltning av kulturlandskapet.

Forslagene kan gjelde små og store arbeider i forbindelse med nyanlegg, tilbygg, påbygg og rehabiliteringsarbeider. Fra bygningsmessige detaljløsninger til helhetlige tun-/miljøløsninger, samt istandsetting av kulturlandskap og tiltak som bidrar til å skape positive og trivelige miljøer.

Frist for innsendelse av forslag er 19.05.2019

Forslagene sendes til Råde kommune, Virksomhet teknisk – Skråtorpveien 2b, 1640 Råde
E-post: post@rade.kommune.no

 

 

Kommunestyret har i sak 011/19, den 04. april 2019 behandlet og fattet følgende vedtak om fastsettelse av planprogram for rullering av kommuneplan for Råde kommune 2018-2030.

Innspill og uttalelser som er relevante for selve planen tas med videre i planarbeidet, jf. 
saksutredningen og innspill i møtet. 

Råde kommune ønsker forslag på kandidater til å motta årets pris for god byggeskikk og forvaltning av kulturlandskapet.

90 pasienter som har vært innlagt i sykehuset, og som har hatt behov for kommunale helsetjenester etter innleggelse, vil nå bli spurt om å samtykke til at fagpersoner i sykehuset og i kommunene sammen kan få gå gjennom journalene deres.

Mer informasjon finner du her: https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/onsker-hjelp-fra-pasienter

Råde kommune har fått informasjon om at det er innbyggere i kommunen som har fått besøk av personer som utgir seg for å arbeide i hjemmetjenesten/ hjemmesykepleien. Ansatte i kommunens hjemmetjeneste/ hjemmesykepleien bærer alltid uniform og id- kort. Husk å spør etter ID- kort når du får besøk.

Fant du det du lette etter?