Råde kommune har startet vaksinering mot COVID-19 og har behov for frivillige til å bidra i dette arbeidet.

Det er mange arbeidsoppgaver som frivillige kan bidra med og du trenger ikke å være helsepersonell. Det vil være behov for verter som skal veilede og ledsage,  samt bistå i registrering ved vaksinasjonsstedet. I tillegg til dette er vi i behov av transporttjenester til og fra vaksinasjonsstedet som per tiden er på Bøndenes hus.

Ønsker du å bidra i dette viktige arbeidet, kan du kontakte frivilligsentralen på tlf, 47971176, hverdag mellom kl. 09.00-12.00

 

Råde kommune følger den alvorlige smittesituasjonen med den engelske koronavirusvarianten i Nordre Follo tett.

Vi har i dag (23.01.2021) hatt møte med nasjonale helsemyndigheter og Statsforvalteren, og avventer ny nasjonal forskrift for nabokommuner til de kommunene som er direkte berørt av utbruddet i Nordre Follo.

Enn så lenge opprettholder vi de tiltak vi har og gjennomfører ingen ytterligere innstramminger. Vi vil informerer fortløpende om det vil skje forandringer.

Råde kommune vil fra 25.01.2021 fakturere for tester som blir pålagt enkelte grupper og privatpersoner.

Råde kommune "Har glitrende framgang i flere sektorer", het artikkelen som nettopp har stått i Kommunal Rapport.

 

I tillegg til de nasjonale regler og anbefalinge fra regjeringen har formannskapet etter anbefaling fra kriseledelsen i kommunen, i dag 19.01.2021 vedtatt videreføring av den lokale midlertidige forskriften.  

   

  Regjeringen videreførte fra 20. 01.2020 i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføre ikke, men alle bør begrense sosial kontakt.

  Råde kommune holder nå på å lage en ny boligsosial handlingsplan. Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet.

  I forbindelse med dette arbeidet ønsker vi å vite hva innbyggerne i både Råde og kommunene rundt mener er viktig i forhold til boliger og nærmiljø.

  For å delta på undersøkelsen trykk her.

  Personer som ankommer Norge skal før innreise registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, for å styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing.

   

  I dag 12.01.2020 lanseres Kompetansebroen Østfold som er en portal for kunnskapsdeling i helsetjenesten. Råde kommune er med på dette samarbeidet.

  Fra 12.01.2021 går nivået ned fra rødt til gult i barneskoler og barnehager. Det gjelder også private barnehager i Råde. De som er berørt av dette, barn, elever, foreldre og ansatte har blitt varslet om hva dette innebærer.

  Det gjøres vurderinger fortløpende om endringer av tiltak. Målet er at elevene primært er på skolen og at barnehagetilbudet ivaretas. 

  Ungdomsskolen og videregående
  Ungdomsskolen og videregående skoler er fortsatt på rødt nivå i følge nasjonale anbefalinger.