Fra og med mandag 10. mai går Råde kommune ut av tiltaksnivå 5B i koronaforskriften, og over på nasjonalt tiltaksnivå sammen med bla. Moss, Fredrikstad og Sarpsborg. Lørdag 8. mai vedtok formannskapet i kommunen noen lokale innstramminger som er strengere enn de nasjonale tiltakene. Disse vil gjelde for Råde fra mandag 10. mai.

Stortinget har bevilget 1,75 milliarder kroner for å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Råde kommunes tildelte ramme for denne kompensasjonsordningen er kr 1 217 000,-. 

Regelverket for offentlig støtte gjelder. 

Søknadsfrist er 12. mai 2021, kl. 24.00

 Regjeringen har 23. april 2021 besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine (Råde har fått Pfizer). 
Les: Til deg som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen

Vi kontakter deg 

Kommunen har en oversikt over hvem dette gjelder og vi vil sende deg en sms med time i uke 19- 21. Hvis du ikke ønsker denne 2. vaksinedosen, må du ringe vaksinetelefonen for å avlyse timen: 477 77 405 på hverdager mellom 12.00 - 14.00 

Regjeringen har etter anbefalinger fra Helsedirektoratet besluttet at Råde kommune flyttes fra tiltaksnivå 5a til 5b fra og med mandag 26. april. Tiltaksnivå 5a gjelder derfor frem til og med 25. april. 

Bli med på gratis webinar tirsdag 20. april 2021.  

Råde kommune tilbyr frem til 15. desember 2021 gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere. Dette omfatter blant annet:

  • Energianalyse av din bolig på nett
  • Rådgivning på telefon og e-post
  • Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak, sykkel og elbillading

 

Råde kommune støtter Viken fylkeskommune i deres innstendige oppfordring til alle innbyggere om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene.

Råde kommune søker ungdom mellom 16-18 år som ønsker sommerjobb ved virksomhet plan, miljø, teknikk. 

Mer informasjon om stillingene finner du her. (PDF, 46 kB)

Elektronisk søknadskjema

Nina Arntzen og Anders Kirkerød har inngått avtale om deleliste fra april 2021. 
Nina Arntzen trapper ned sitt arbeide, og Anders Kirkerød vil etter hvert overta hele ansvaret for pasientlisten. 

Anders har erfaring fra Sykehuset Østfold, indremedisinsk avdeling, kreftavdeling og laboratoriet. Han har i tillegg en deltidsstilling ved et annet fastlegekontor. 

Hjelpetelefonen med telefonnummer 116 123 er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.

Nå kan du gå på stolpejakt i kommunen vår. 

26.03.2021 startet stolpejaktsesongen for første gang i Råde kommune og du kan finne 50 stolper med ulik vanskelighetsgrad. Klarer du  du alle? 

Du velger selv hvor mange stolper du finner. Uansett, det er artig å ha oversikten over hvordan man ligger an! Dette gjøres ved å registrere stolpene, enten elektronisk med app eller via vår nettportal, eller manuelt ved å fylle inn direkte på kartet.