Farlig avfall og småelektronikk på avveie er skadelig for helse og miljø

Farlig avfall og småelektronikk er totalt sett en liten avfallsmengde, men utgjør en stor fare for helse og miljø. Lever derfor slikt avfall til godkjent mottak. Med Miljøbilen håper vi at enda mindre av dette avfallet havner i restavfallet, i avløpet eller i naturen. Miljøbilen er et tilbud til privatpersoner. Her kan du gratis levere farlig avfall og småelektronikk direkte til våre dyktige ansatte, som tar imot og hjelper til med sortering på lastebilen. Tilbudet kommer i tillegg til de ordningene som allerede finnes gjennom forhandlere og gjenvinningsstasjonene MOVAR har i Moss og Vestby. Næringsdrivende kan ikke benytte denne ordningen. 

Her finner du kjøreruta for våren 2019

Nå kan enkelte huseiere kan få støtte til oppgradering av avløpsanlegg.

Vannområde Morsa disponerer en pott midler som kan benyttes til å hjelpe husstander som er i en vanskelig økonomisk situasjon med å finansiere nødvendig oppgradering av avløpsanlegget sitt. Ordningen er behovsprøvd. Kommunene i vannområde Morsa har vedtatt felles retningslinjer for ordningen

Gå inn på http://morsa.org/morsa-midler-2/for mer info

Søknadsfrist 1 Mai 

Råde kommune satser på en økt digitalisering av tjenester. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre tjenester.

Vi ønsker å få innspill fra deg på hva du synes vi burde få digitalisert. Det kan eksempel være skjemaer i dag som må fylles ut på papir, annen digital samhandling osv. Gode forslag premieres.

Trykk på lenken for å gi oss dine innspill

For å ha rett til barnehageplass ved hovedopptaket i 2019 må dere søke om dette innen fristen 1.mars 2019.

Dette gjelder for ALLE barn som ikke har barnehageplass i dag.

OBS! Alle de som står på venteliste må også søke på nytt innen fristen for å ha rett til plass.

 

Del gjerne – hjelp oss med å gjøre informasjonen godt kjent.

 

Søk barnehageplass her; https://www.rade.kommune.no/tjenester/skole-og-barnehage/barnehage/soke-barnehageplass/

 

─ Når vi vet at risikoen for en brann eller konsekvensene av den er mindre hjemme hos noen når vi drar, da har jeg hatt en god dag på jobben, forteller brannforebygger Bjørn Refling i Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB). Nå styrker Råde kommune og MIB samarbeidet som har pågått gjennom flere år.   

Råde kommune søker frivillige som har tid og lyst til å bli kjent med å følge en eller noen av flyktningene som er bosatt i Råde, og vise dem veien inn i samfunnet.

For familier og enslige som har flyktet fra krig og elendighet og fått lov til å bosette seg i Råde, kan kontakt med og støtte fra en frivillig person – en medvandrer - utgjøre en vesentlig forskjell i møtet med lokalsamfunnet.

Vil du melde deg som frivillig, eller kanskje du vil vite litt mer?

Kom gjerne innom for en uforpliktende samtale.

Adriana Ulland
Frivilligkoordinator i Råde
Telefon: 479 71 176

e-post: adriana.ulland@rade.kommune.no

 

Lurer du på hva du kan forvente deg i samhandlingen med Råde kommune framover? Les kommunens vedtatte samhandlingsstrategi 2019- 2022 her:

Her finner du varslingsbrevet (PDF, 2 MB).

Forslagstiller / tiltakshaver er Skolt Miljøpark AS 

Har du innspill til planarbeidet sendes det til plankonsulentfirma Feste NordØst as, Postboks 33, 2541 Tolga eller hb@feste.no innen 04.03.2019.

Her finner du varslingsbrevet (PDF, 3 MB)

Forslagstiller / tiltakshaver er Skolt Pukkverk AS.

Har du innspill til planarbeidet sendes det til plankonsulentfirma Feste NordØst as, Postboks 33, 2541 Tolga eller hb@feste.no innen 26.02.2019.

  

Som en del av anleggspolitisk program for 2018 har Kulturdepartementet satt av ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning beregnet for etablering av tilleggsarealer til idrettshaller. Slike tilleggsarealer er i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018 omtalt som aktivitetssaler.

Formålet er å tilrettelegge for at nye anleggsprosjekter skal inkludere separate aktivitetssaler i sine prosjekter for å skape større flater som er tilrettelagt for idrettslig aktivitet. I 2018 er det satt av kr. 20 000 000,- i ordningen.

Søknader med vedlegg som angitt i kriteriene sendes elektronisk til Kulturdepartementet (postmottak@kud.dep.no) og merkes "Tilskudd aktivitetssal 2019". Søknadsfrist for ordningen er 15. mars 2019 og søknadene behandles av Kulturdepartementet.

Fant du det du lette etter?