14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.

Mandag 6. april flytter den interkommunale koronalegevakten fra Solli skole til Peer Gynt helsehus. Det skjer i forbindelse med at det etableres en egen koronaklinikk på Peer Gynt helsehus.

Koronalegevaktens telefoner vil være åpne under hele flyttingen, og innbyggerne skal fortsatt ta kontakt på tlf. 404 04 919 før eventuelt oppmøte på koronalegevakt. Innbyggere får som tidligere oppmøtetidspunkt etter å ha tatt kontakt. Flyttingen vil i liten grad påvirke driften av koronalegevakten.

 Informasjon om nytt meldingsverktøy skole/hjem 

Vi følger nasjonale retningslinjer, og oppfordrer til at folk skal unngå unødvendig reising og være mest mulig hjemme til over påske.

Vi har dialog med campingplassene i Råde om å utsette åpningstiden. Dette for å holde smittetrykket nede og skåner risikogruppene som er sårbare for utstrakt smitte i samfunnet. Folk over hele landet fortsetter dugnaden for å slå ned smitten og vi i Råde følger opp. 

Det er underlige tider. Regjeringen har innført de mest omfattende tiltak overfor befolkningen i fredstid, og alle landets innbyggere oppfordres til å delta i den store samfunnsdugnaden som skal bremse koronasmitte. Jeg er glad for å se at folk ser ut til å følge rådene fra helsemyndighetene. Varme og omsorg gis på nye og kreative måter, når nærkontakten uteblir.

Dersom du som bor i Råde, går og venter på et prøvesvar på en koronatest og ikke har fått svar da du skulle, så ring til kommunens resepsjon, så skal vi sjekke det opp.

 Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset til barn og unge, men den er også aktuell for voksne.

Kjære alle!
Takk for at dere stiller til dugnad! Her er ti tips til våre innbyggere om koronasituasjone

Beboere på sykehjem er sårbare og må beskyttes mot smitte. Det er derfor innført besøksforbud på Helsehuset Råde fra 13.03.2020. 

Nasjonale myndigheter har bestemt at alle skoler og barnehager i Norge skal være stengt fra 12.03.20  kl. 18.00– 26.03.20. Stengingen gjelder for alle barnehager, barneskoler, ungdomsskolen og Tomb vgs.