Nå starter vi endelig opp Frisklivssentralen i Råde! Dette er et lavterskeltilbud for deg som ønsker å endre livsstil, som har utviklet livsstilssykdommer eller er i fare for å gjøre det. Vi starter i første omgang opp med trenignsgrupper 2 ganger i uken, med oppstart 28.mars! Så om du ønsker å delta, ta kontakt fortløpende for samtale og påmelding!


Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal tjeneste. Vi er en helsetjeneste for deg som ønsker veiledning og støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Fokusområdene våre er: fysisk aktivitet, kosthold, tobakkslutt og søvn.
Vårt tilbud er gruppe- og kursbasert og foregår på dagtid. 

Nå er det mange som ønsker å hjelpe flyktninger fra Ukraina.  Det er svært mange henvendelser til Nasjonalt ankomstsenter med ønske om å hjelpe.  Slik situasjonen er nå har vi den bistanden vi trenger på ankomstsenteret. Flyktningene er bare noen få dager på ankomstsenteret for grunnleggende avklaring av blant annet helsetilstand og  identitet, før de blir sendt videre til flyktningmottak rundt i landet.   Dette kan endre seg, og da vil vi henvende oss til dere via sosiale medier

Informasjon til Ukrainere som ankommer Norge, både de som har et sted å bo og de som ikke har det. 

Det er også informasjon om dette på nettsidene til UDI:

Informasjon om situasjonen i Ukraina - UDI

Kommunene skal fordele strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Les mer om ordningen på regjeringen sin nettside.

Nasjonalt Ankomstsenter i Råde har ansvaret for å motta nyankomne asylsøkere og flyktninger. Det er mange som henvender seg til kommunen fordi de ønsker å hjelpe. 

Vi stenger vannet i området Krogstadåsen/Haga tirsdag 01. Mars kl. 9-14. Tapp forbruksvann på forhånd etter eget behov. Misfarget vann kan forekomme når vannet er tilbake. Tapp kaldt vann til vannet er klart. Skyll siler etter behov.

Hilsen virksomhet Teknisk i Råde kommune

 

 En støttekontakt er en som kan komme på besøk, bli med på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får opplæring og blir fulgt opp av fagfolk.

Kontakt tildelingskontoret tlf. 916 92 399 for nærmere opplysninger

Som dere kjenner til vedtok fylkesrådet i Viken før jul ikke lenger å prioritere spillemiddelsøknader til kunstgressbaner med løst plastholdig fyllmateriale fra og med 2023.

Samtidig ble det vedtatt å avsette 3 millioner kroner til en overgangsordning i arbeidet med å utvikle og etablere nye og bærekraftige kunstgressbaner.
Denne tilskuddsordningen lyses nå ut. Søknadsfrist er satt til 15 april 2022.

Nå kan du søke om tilskudd til kunstgressbaner - Viken fylkeskommune
Søke om tilskudd til kunstgressbaner

 

Regjeringen har i dag, lørdag 12. februar, fattet vedtak om endringer i koronatiltakene.

Alle endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022