Som dere kjenner til vedtok fylkesrådet i Viken før jul ikke lenger å prioritere spillemiddelsøknader til kunstgressbaner med løst plastholdig fyllmateriale fra og med 2023.

Samtidig ble det vedtatt å avsette 3 millioner kroner til en overgangsordning i arbeidet med å utvikle og etablere nye og bærekraftige kunstgressbaner.
Denne tilskuddsordningen lyses nå ut. Søknadsfrist er satt til 15 april 2022.

Nå kan du søke om tilskudd til kunstgressbaner - Viken fylkeskommune
Søke om tilskudd til kunstgressbaner

 

Regjeringen har i dag, lørdag 12. februar, fattet vedtak om endringer i koronatiltakene.

Alle endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022

På grunn av høye strømpriser, er bostøtten styrket i desember, januar og februar. Styrkingen gjør at flere pensjonister, uføre og andre med lav inntekt kan få bostøtte og ekstra støtte til strømutgifter i vinter.

Stortinget har bevilget 500 millioner kroner i sjette kompensasjonsrunde for å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Råde kommunes tildelte ramme for denne kompensasjonsordningen er kr 522 000,-.

Regelverket for offentlig støtte gjelder.

Søknadsfrist er 23. januar 2022, kl. 24.00

Søknaden skal skje gjennom regionalforvaltningen.no

Er du god til å skrive gode søknader om tilskudd eller trenger du noen tips?

Viken fylkeskommune har en rekke tilskuddsordninger. Nå inviterer fylkeskommunen til kurs i hvordan man skriver søknader.

Vi har satt sammen en lavterskel-opplæring for å bidra til bedre oversikt over hvor man kan søke tilskuddsmidler, hvordan lage gode søknader og prosjektbeskrivelser og hvordan utarbeide et godt budsjett.

Kurset er åpent for alle, går over to kvelder, og blir arrangert på Teams.

 • Tirsdag 11. januar klokka 18.00 – 20.00
 • Torsdag 13. januar klokka 18.00 – 20.00

Påmeldingsfrist senest 10. januar.

For å lese mer og for å melde deg på kurset, trykk her: Gratis kurs i søknadsskriving for ulike tilskuddsordninger - Viken fylkeskommune

 

Nå kan alle som er 18 år eller eldre få oppfriskingsdose med koronavaksine.  Det må ha gått minimum 20 uker (4,5 måned) siden forrige dose.

Bestill time for vaksine her

Råde legesenter har dessverre lavere legedekning en periode. Det vil bety at det vil  kunne være lenger ventetid og at noen henvendelser blir henvist videre til legevakten. Vi arbeider med å finne permanente løsninger.

 

Onsdag 15.desember la kommunen ut en artikkel på hjemmesiden og Facebook om at vi trenger flere medarbeidere i koronaarbeidet, både på teststasjonen, med smittesporing og vaksinering, samt andre helserelaterte tjenester.

   

Fra og med 15. september 2021 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2022

Søknadsfristen gikk ut 1 desember, men det er mulig å søke kompensasjon etter fristens utløp

Informasjon om søknadsrunden for 2022  (PDF, 158 kB)
Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2022 (PDF, 403 kB) 

 

 

Om tilskuddsordningen

Beløp: Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022 i desember 2021. I forslag til statsbudsjett er det satt av om lag 550 mill. kroner. Opprettelsen av ny og sammenslått tilskuddsordning vil også framgå av budsjettvedtaket. Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

 • Søknadsfrist: 17. desember 2021
 • Saksbehandlingstid: Informasjon om forventet saksbehandlingstid oppdateres i januar 2022.
 • Rapporteringsfrist: 31. januar 2023. Vær oppmerksom på at dette er en endring fra tidligere ordninger og gjelder fra og med tilskuddsmidler dere mottar for 2022 fra ny tilskuddsordning.

Hvem kan søke?

 • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. 
 • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 
 • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema.
 • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen. 
 • Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner. 
 • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
 • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.
 • En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet. 
   
 • Informasjon til tilskudd til inkludering av barn og unge utlysning for 2022
 • Hoved utlysning tilskudd