Råde kommune "Har glitrende framgang i flere sektorer", het artikkelen som nettopp har stått i Kommunal Rapport.

 

I tillegg til de nasjonale regler og anbefalinge fra regjeringen har formannskapet etter anbefaling fra kriseledelsen i kommunen, i dag 19.01.2021 vedtatt videreføring av den lokale midlertidige forskriften.  

   

  Regjeringen videreførte fra 20. 01.2020 i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføre ikke, men alle bør begrense sosial kontakt.

  Råde kommune holder nå på å lage en ny boligsosial handlingsplan. Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet.

  I forbindelse med dette arbeidet ønsker vi å vite hva innbyggerne i både Råde og kommunene rundt mener er viktig i forhold til boliger og nærmiljø.

  For å delta på undersøkelsen trykk her.

  Personer som ankommer Norge skal før innreise registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, for å styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing.

   

  I dag 12.01.2020 lanseres Kompetansebroen Østfold som er en portal for kunnskapsdeling i helsetjenesten. Råde kommune er med på dette samarbeidet.

  Fra 12.01.2021 går nivået ned fra rødt til gult i barneskoler og barnehager. Det gjelder også private barnehager i Råde. De som er berørt av dette, barn, elever, foreldre og ansatte har blitt varslet om hva dette innebærer.

  Det gjøres vurderinger fortløpende om endringer av tiltak. Målet er at elevene primært er på skolen og at barnehagetilbudet ivaretas. 

  Ungdomsskolen og videregående
  Ungdomsskolen og videregående skoler er fortsatt på rødt nivå i følge nasjonale anbefalinger.

   

  I dag tirsdag 05.01.2021 har de første innbyggerne i Råde fått vaksine mot korona. De første vaksinene ble satt på Helsehuset i Råde. 

  Kjære innbygger i Råde kommune. 
  Jul ble det i år også, litt annerledes enn vi ønsker oss, men det blir bra til slutt.

  Tiden går fort til nyttårsaften og brått er det januar. For mange har det vært noen tøffe og uforutsigbare måneder og kanskje er akkurat desember og januar de månedene økonomien ikke strekker til.

  I kommunestyremøte 10. desember ble det bevilget 150.000,- til Råde Røde Kors til innkjøp av «matkasser» til innbyggere i Råde Kommune som trenger litt hjelp de neste ukene.

  Vi erkjenner at dette er en oppgave vi skal ta på største alvor, men for å få det til må vi få vite hvem som trenger bistand.

  Ønsker du «matkasse» eller kjenner du noen som kunne ha behov for en «matkasse»?

  Send helst en e-post til leder av Råde Røde Kors; anders.lervold.01@rodekors.org
  Har du ikke e-post kan du sende melding til 97527362.
  Merk at Råde Røde Kors driftes av frivillige og at vi har taushetsplikt.

  Kommunestyret vedtok forslag til detaljreguleringsplan for Tomb videregående skole den 10.12.2020 i sak 078/20.

  Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

  Vedtaket kan påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra kunngjøring. 

  Evt. klage skal begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, men sendes via Råde kommune, post@rade.kommune.no eller Råde kommune, Skråtorpveien 2a,1640 Råde. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter Plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må være framsatt innen 3 år fra kunngjøringsdato.

  Trykk for å se plandokumentene.