Nyheter og aktuelt i Råde kommune

 

Nå starter vi endelig opp Frisklivssentralen i Råde! Dette er et lavterskeltilbud for deg som ønsker å endre livsstil, som har utviklet livsstilssykdommer eller er i fare for å gjøre det. Vi starter i første omgang opp med trenignsgrupper 2 ganger i uken, med oppstart 28.mars! Så om du ønsker å delta, ta kontakt fortløpende for samtale og påmelding!

 


Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal tjeneste. Vi er en helsetjeneste for deg som ønsker veiledning og støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Fokusområdene våre er: fysisk aktivitet, kosthold, tobakkslutt og søvn.
Vårt tilbud er gruppe- og kursbasert og foregår på dagtid. 

Nå er det mange som ønsker å hjelpe flyktninger fra Ukraina.  Det er svært mange henvendelser til Nasjonalt ankomstsenter med ønske om å hjelpe.  Slik situasjonen er nå har vi den bistanden vi trenger på ankomstsenteret. Flyktningene er bare noen få dager på ankomstsenteret for grunnleggende avklaring av blant annet helsetilstand og  identitet, før de blir sendt videre til flyktningmottak rundt i landet.   Dette kan endre seg, og da vil vi henvende oss til dere via sosiale medier

Informasjon til Ukrainere som ankommer Norge, både de som har et sted å bo og de som ikke har det. 

Det er også informasjon om dette på nettsidene til UDI:

Informasjon om situasjonen i Ukraina - UDI

 En støttekontakt er en som kan komme på besøk, bli med på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får opplæring og blir fulgt opp av fagfolk.

Kontakt tildelingskontoret tlf. 916 92 399 for nærmere opplysninger

På grunn av høye strømpriser, er bostøtten styrket i desember, januar og februar. Styrkingen gjør at flere pensjonister, uføre og andre med lav inntekt kan få bostøtte og ekstra støtte til strømutgifter i vinter.

Stortinget har bevilget 500 millioner kroner i sjette kompensasjonsrunde for å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Råde kommunes tildelte ramme for denne kompensasjonsordningen er kr 522 000,-.

Regelverket for offentlig støtte gjelder.

Søknadsfrist er 23. januar 2022, kl. 24.00

Søknaden skal skje gjennom regionalforvaltningen.no