Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Kjære alle!
Takk for at dere stiller til dugnad! Her er ti tips til våre innbyggere om koronasituasjone

Råde kommune samarbeider fra 14. mars med Moss kommune om en døgnåpen legevakt som kan håndtere koronasmitte.  Legevakten blir heretter bemannet av erfaren lege døgnet rundt

Fra mandag 2. mars må sekkene du leverer med avfall på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon være gjennomsiktige. Målet med den nye ordningen er å oppnå en bedre kildesortering.

Denne ordningen gjelder kun på gjenvinningsstasjonene. I avfallsbeholderne dine hjemme er det ikke krav om at du må bruke gjennomsiktige sekker/poser. 

Et godt tips er å sette gjennomsiktige avfallssekker på handlelista nå, før du går i gang med vårens opprydning i kjellere, boder, garasjer og hager.

Etter 2. mars 2020 kan du bli pålagt å kildesortere innholdet i fargede/sorte avfallssekker.


Kravet om å bruke gjennomsiktige sekker innføres for å oppdage feilsortering og for å kunne veilede innbyggerne bedre.
Dette vil bidra til at vi kan nå EUs skjerpede krav om at 55 % av alt avfall skal gjenvinnes innen 2025.


Gir flere gode effekter

 

Gjennomsiktige plastsekker er et av flere tiltak på veien for å få en bedre kildesortering, men gir også flere andre positive gevinster:

  • Økt gjenvinning betyr at mer av de verdifulle ressurser i avfallet kan bli til nye råvarer og produkter.
  • Mindre miljøfarlig avfall i restavfallet, betyr at skadelige stoffer blir håndtert på en bedre og mer sikker måte.
  • Risikoen blir mindre for skadelige utslipp til miljøet, avfall som selvantenner og helsefarlige eksponering/skader for de som håndterer avfallet.

Ordningen er allerede innført av store deler av avfallsbransjen i Norge.


For mer informasjon, se movar.no