Råde kommunes økonomiplan, handlingsprogram og årsbudsjett skal sluttbehandles i kommunestyret 12.desember.
Formannskapets behandling og forslag til innstilling finner du  her.  (PDF, 408 kB)

Denne saken og resten av sakene som ble behandlet i Fomannskapet finner du her

Asplan Viak har på oppdrag fra Råde kommune utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om klimavennlig tettstedsutvikling i Råde kommune med anbefalinger til bruk i arbeidet med kommuneplanen.

Fra 2020 er det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger, og man må da gå over til fossilfri oljefyring om man skal benytte denne varmeløsningen videre. Hensikten er å redusere klimagassutslippene.

I forbindelse med forbudet gir Enova økonomisk støtte til ulike oppvarmingsløsninger basert på fornybar energi, og i noen tilfeller til fjerning av oljekjel og oljetank.

De som trenger støttekontakt er like forskjellige som alle andre. De kan ha en funksjonshemming, lærevansker, en sykdom eller annet.

 

 

Mange har møtt opp i dag for å feire lykkelige Råde. Det var god stemning og mange benyttet anledningen til å snakke med ordfører, varaordfører, rådmann og folkehelserådgiver. Og ja... kaka var god!

Hva skal vi bruke penger på i vår kommune? Hvordan vil det kunne påvirke deg som innbygger? 

Her (PDF, 2 MB)  kan du se rådmannens  forslag til økonomiplan og handlingsprogram i perioden 2020-2023.Budsjett 2020.

Det er godt å bo i Råde kommune viser befolkningskartleggingen  "Oss i Østfold"  etter spørreundersøkelsen som ble sendt ut til 400 Rådesokninger i alderen 18-79 år. 

 

Tv. Folkehelseinstituttet ved forsker Ragnhild Bang Nes, varaordfører i Råde Erling Ek Iversen og folkehelserådgiver Bente Rostad Hansen