Nyheter fra Råde kommune

Informasjon til Ukrainere som ankommer Norge, både de som har et sted å bo og de som ikke har det. 

Det er også informasjon om dette på nettsidene til UDI:

Informasjon om situasjonen i Ukraina - UDI

Nasjonalt Ankomstsenter i Råde har ansvaret for å motta nyankomne asylsøkere og flyktninger. Det er mange som henvender seg til kommunen fordi de ønsker å hjelpe. 

Vi stenger vannet i området Krogstadåsen/Haga tirsdag 01. Mars kl. 9-14. Tapp forbruksvann på forhånd etter eget behov. Misfarget vann kan forekomme når vannet er tilbake. Tapp kaldt vann til vannet er klart. Skyll siler etter behov.

Hilsen virksomhet Teknisk i Råde kommune

 

 En støttekontakt er en som kan komme på besøk, bli med på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får opplæring og blir fulgt opp av fagfolk.

Kontakt tildelingskontoret tlf. 916 92 399 for nærmere opplysninger

På grunn av høye strømpriser, er bostøtten styrket i desember, januar og februar. Styrkingen gjør at flere pensjonister, uføre og andre med lav inntekt kan få bostøtte og ekstra støtte til strømutgifter i vinter.

Stortinget har bevilget 500 millioner kroner i sjette kompensasjonsrunde for å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Råde kommunes tildelte ramme for denne kompensasjonsordningen er kr 522 000,-.

Regelverket for offentlig støtte gjelder.

Søknadsfrist er 23. januar 2022, kl. 24.00

Søknaden skal skje gjennom regionalforvaltningen.no

Er du god til å skrive gode søknader om tilskudd eller trenger du noen tips?

Viken fylkeskommune har en rekke tilskuddsordninger. Nå inviterer fylkeskommunen til kurs i hvordan man skriver søknader.

Vi har satt sammen en lavterskel-opplæring for å bidra til bedre oversikt over hvor man kan søke tilskuddsmidler, hvordan lage gode søknader og prosjektbeskrivelser og hvordan utarbeide et godt budsjett.

Kurset er åpent for alle, går over to kvelder, og blir arrangert på Teams.

Påmeldingsfrist senest 10. januar.

For å lese mer og for å melde deg på kurset, trykk her: Gratis kurs i søknadsskriving for ulike tilskuddsordninger - Viken fylkeskommune

 

Råde legesenter har dessverre lavere legedekning en periode. Det vil bety at det vil  kunne være lenger ventetid og at noen henvendelser blir henvist videre til legevakten. Vi arbeider med å finne permanente løsninger.

 

Onsdag 15.desember la kommunen ut en artikkel på hjemmesiden og Facebook om at vi trenger flere medarbeidere i koronaarbeidet, både på teststasjonen, med smittesporing og vaksinering, samt andre helserelaterte tjenester.

   

Fra og med 15. september 2021 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2022

Søknadsfristen gikk ut 1 desember, men det er mulig å søke kompensasjon etter fristens utløp

Informasjon om søknadsrunden for 2022  (PDF, 158 kB)
Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2022 (PDF, 403 kB)