Nyheter og aktuelt i Råde kommune

På grunn av høye strømpriser, er bostøtten styrket i desember, januar og februar. Styrkingen gjør at flere pensjonister, uføre og andre med lav inntekt kan få bostøtte og ekstra støtte til strømutgifter i vinter.

Stortinget har bevilget 500 millioner kroner i sjette kompensasjonsrunde for å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Råde kommunes tildelte ramme for denne kompensasjonsordningen er kr 522 000,-.

Regelverket for offentlig støtte gjelder.

Søknadsfrist er 23. januar 2022, kl. 24.00

Søknaden skal skje gjennom regionalforvaltningen.no