I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 ble detaljregulering for Akerskogen Hytteområde (Plan ID 0135 2016 01) vedtatt i Råde kommunestyre den 06.12.2018.

I henhold til plan - og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med privat detaljregulering med konsekvensutredning for Løkenholtet 2 i Råde kommune. Se varslingsbrevet (PDF, 565 kB).

Råde kommune ved Fast utvalg for miljø og teknikk (MIT) vedtok den 22.10.2018 i MIT-sak 103/018 å legge privat forslag til detaljreguleringsplan for Kollen barnehage ut til høring og offentlig ettersyn.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11.12 og 11.13 og forskrift om konsekvensutredninger varsles oppstart av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og høring av forslag til planprogram.

Handlingsprogram og økonomiplan 2019-22, og budsjett 2019:

Formannskapets vedtak i kveldens møte vil gå som innstilling til kommunestyrets møte 6.desember.

 

 

Torsdag 1 november 2018 lanserte vi ny hjemmeside i Råde kommune.

Hensikten med ny hjemmeside er å kunne gi riktig og lett tilgjengelig informasjon til deg som innbygger og publikum generelt.  Vi vil være takknemlig dersom du som bruker av kommunens hjemmeside vil sende inn evt. tips, ideer eller ønsker for hjemmesiden. Under hver artikkel vil du finne "fant du hva du lette etter?", der kan du legge igjen tilbakemelding.

På forhånd takk!
 

Fant du det du lette etter?