Sommerjobb for ungdom i Råde kommune

Råde kommune, Virksomhet miljø, plan og teknikk har 2 ledige sommerjobber ved Teknisk drift
Stillingene er til ungdommer i fra Råde kommune
Sommerjobbene består av 145 timer pr person som skal fordeles utover midten av juni til begynnelsen av august, i hele dager.
Det er ønskelig at man kan begynne allerede tidlig i juni.
Arbeidstiden er fra kl. 07:00 til kl. 15:00, mandag til og med fredag

Søknadsfrist 5 april.

Mer info om stillingene finner du ved å trykke på lenken

Heretter vil Flex-bussen kjøre faste ruter til faste rutetider.

Åpen Flex markedsføres i dag som fri bestilling fra adresse til adresse i Råde kommune, men dette har vist seg vanskelig å få til.

Dessverre har vi fått en del tilbakemeldinger om at det er lang ventetid på Flex-bussen, og at det ofte er få passasjerer per tur.

Det er mange som ønsker å bestille transport til bestemte tider, men som ikke får mulighet til dette siden Flex-bussen allerede er bestilt av andre. Dette har ført til frustrasjon og negative opplevelser for mange.

Vårt mål er å lage et best mulig Flex-tilbud i Råde, og for at vi skal gjøre det er vi helt avhengig av å lytte til tilbakemeldinger fra passasjerene.

Fra mandag 4. mars kommer derfor Flex-bussen til å kjøre faste ruter til faste rutetider i Råde kommune, men du blir fremdeles hentet hjemme.

Målet er at tilbudet skal bli mye bedre enn i dag, og at vi ikke lover mer enn vi kan holde

Mer informasjon finner du ved å trykke på lenken her

Nå kan enkelte huseiere kan få støtte til oppgradering av avløpsanlegg.

Vannområde Morsa disponerer en pott midler som kan benyttes til å hjelpe husstander som er i en vanskelig økonomisk situasjon med å finansiere nødvendig oppgradering av avløpsanlegget sitt. Ordningen er behovsprøvd. Kommunene i vannområde Morsa har vedtatt felles retningslinjer for ordningen

Gå inn på http://morsa.org/morsa-midler-2/for mer info

Søknadsfrist 1 Mai 

Råde kommune satser på en økt digitalisering av tjenester. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre tjenester.

Vi ønsker å få innspill fra deg på hva du synes vi burde få digitalisert. Det kan eksempel være skjemaer i dag som må fylles ut på papir, annen digital samhandling osv. Gode forslag premieres.

Trykk på lenken for å gi oss dine innspill

─ Når vi vet at risikoen for en brann eller konsekvensene av den er mindre hjemme hos noen når vi drar, da har jeg hatt en god dag på jobben, forteller brannforebygger Bjørn Refling i Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB). Nå styrker Råde kommune og MIB samarbeidet som har pågått gjennom flere år.   

Råde kommune søker frivillige som har tid og lyst til å bli kjent med å følge en eller noen av flyktningene som er bosatt i Råde, og vise dem veien inn i samfunnet.

For familier og enslige som har flyktet fra krig og elendighet og fått lov til å bosette seg i Råde, kan kontakt med og støtte fra en frivillig person – en medvandrer - utgjøre en vesentlig forskjell i møtet med lokalsamfunnet.

Vil du melde deg som frivillig, eller kanskje du vil vite litt mer?

Kom gjerne innom for en uforpliktende samtale.

Adriana Ulland
Frivilligkoordinator i Råde
Telefon: 479 71 176

e-post: adriana.ulland@rade.kommune.no

 

Lurer du på hva du kan forvente deg i samhandlingen med Råde kommune framover? Les kommunens vedtatte samhandlingsstrategi 2019- 2022 her:

Her finner du varslingsbrevet (PDF, 3 MB)

Forslagstiller / tiltakshaver er Skolt Pukkverk AS.

Har du innspill til planarbeidet sendes det til plankonsulentfirma Feste NordØst as, Postboks 33, 2541 Tolga eller hb@feste.no innen 26.02.2019.

  

Som en del av anleggspolitisk program for 2018 har Kulturdepartementet satt av ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning beregnet for etablering av tilleggsarealer til idrettshaller. Slike tilleggsarealer er i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018 omtalt som aktivitetssaler.

Formålet er å tilrettelegge for at nye anleggsprosjekter skal inkludere separate aktivitetssaler i sine prosjekter for å skape større flater som er tilrettelagt for idrettslig aktivitet. I 2018 er det satt av kr. 20 000 000,- i ordningen.

Søknader med vedlegg som angitt i kriteriene sendes elektronisk til Kulturdepartementet (postmottak@kud.dep.no) og merkes "Tilskudd aktivitetssal 2019". Søknadsfrist for ordningen er 15. mars 2019 og søknadene behandles av Kulturdepartementet.