Årets frivillige i Råde kommune- Nå trenger vi din hjelp!

I Frivillighetens år 2022 skal frivilligheten feires. Nå skal Råde kommune hedre frivilligheten, og målet er å kåre «Årets frivillige» i 2022. 
For å få det til inviterer vi dere innbyggeres til å hjelpe oss med å komme med forslag på kandidater, med begrunnelse for nomineringen. 

Send inn forslag til årets frivillige

Vi ønsker at du sender inn forslag på personer som gjør en forskjell i hverdagen i Råde – i alt fra å delta i idrettslag, hjelpe enkeltmennesker eller som på en eller annen måte gir av seg selv for andre. 

Frist for å sende inn ditt forslag er 1. september.
Nominer din kandidat til Frivillighetsprisen her: Nomineringsskjema

Årets frivillige i Råde kommune 

Når Årets frivillige i Råde kommune skal kåres, følges rammene for den Nasjonale Frivillighetsprisen: 

"Frivillighetsprisen skal gå til en person som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats. Frivillighetsprisens mål er å skape engasjement og fremme organisasjonene bak de nominerte. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt." 

En jury vil plukke ut finalekandidater, som vil presenteres senere. 

Frivillighet 

Frivilligheten er viktig for oss og på mange måter selve limet i samfunnet vårt, et fundament for demokratiet vårt og folkehelse.  Inkludering, møteplasser, sjeleliv, friluftsområder, kreative uttrykk ivaretas av nettopp frivilligheten. Ikke minst er barnas oppvekstvilkår avhengig av frivillighetens innsats. Listen er lenger og det sier noe om det unike mangfoldet frivilligheten representerer.

Pandemien har gjort vanskelig å drive frivillig aktivitet. Samtidig har frivilligheten bidratt med uvurderlig innsats under pandemien innenfor de begrensede rammene. 

Derfor er frivillighetens år 2022 ekstra velkomment, nå kan vi virkelig rette flomlyset på frivilligheten.