Bragdpris 2022 Frist for innsendelse av forslag til kandidater er 15. august 2022

Forslagene bør fortrinnsvis gjelde personer, lag eller foreninger i Råde som har utført fremragende prestasjoner 
det siste året.

Forslagene sendes Råde kommune, Skråtorpveien 2 A, 1640 RÅDE eller pr. e-post postmottak@rade.kommune.no.

Illustrasjon: Råde kommunes kommunevåpen - Klikk for stort bilde