Digital helsestasjon er åpnet

Torsdag 7. mars åpnet Råde kommunes digitale helsestasjon.  DigiHelsestasjon er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innbygger. Her kan innbygger på en sikker og trygg måte sende og motta meldinger, få oversikt over avtaler, motta varslinger og få tilgang til relevant informasjon.

Slik får du DigiHelsestasjon

I I forbindelse med åpning av DigiHelsestasjon er det viktig at du går inn på helsenorge.no og gjør både deg og barnet ditt digitalt aktive. Det gjør du via HelseNorge sin nettside eller app: Fullmakt til å bruke Helsenorge på vegne av andre - Helsenorge

Plakat Digihelsestasjon - Klikk for stort bildeDigiHelsestasjon er en meldingstjeneste mellom helsestasons- og skolhelsetjenesten og innbygger. Helsenorge

Om DigiHelsestasjon

Helsenorge er alltid åpent! Ta kontakt når det passer for deg. Her kommuniserer du trygt med dine helsekontakter, for eksempel fastlege, sykehus eller helsestasjon og skolehelsetjeneste. Meldingene lagres slik at du har oversikt over alle meldinger du utveksler. Når du mottar en melding på Helsenorge får du varsel på SMS eller epost. I kalenderen får du oversikt over dine egne og dine barns avtaler. Ved å gi fullmakt kan du la andre hjelpe deg med å bruke Helsenorge.

DigiHelsestasjon gjør det mulig å kommunisere med helsestasjonen og skolehelsetjenesten på nett. Meldingene kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ). Du kan få varsel om ny time, påminnelser og mulighet til å avbestille timer på nett.

Tilsvarende løsninger på Helsenorge brukes også av fastlege, spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester som pleie- og omsorgstjenesten.

Varsler om planlagte avtaler

Foreldre og ungdom over 16 år kan få varsel på e-post eller tekstmelding i forkant av en avtale. Da unngår tjenesten at innbygger ikke møter til avtalene.

Innlogging

For å logge inn på Helsenorge kan innbyggerne bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID. Innloggingen har høyeste sikkerhetsnivå, og det er dermed mulig å utveksle helse opplysninger.

Foreldre har tilgang til sine barns tjenester basert på foreldreansvaret som er definert i folkeregisteret.