Direktesending 3. november fra budsjettfremlegget kl. 16.00 og kommunestyret kl. 17.30

Illustrasjonsbilde av kommunestyresalen i Råde Rådhus.  - Klikk for stort bilde

3.november klokken 16:00 legger kommunedirektør Inger K. Skarpholt Fjeld frem forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. Du som er interesser i fremlegget kan se dette på kommune tv.

Råde kommune vil også sende direkte fra kommunestyrets møte samme kveld kl. 17.30. Så velkommen på nett. Du kan nå velge om du vil se kommunestyret hjemme eller du kan møte opp som før. 

Lenke til KommuneTV: https://rade.kommunetv.no/

  • Sendingen vil foregå på to kameraer: Ett fra podiet/talerstol og ett som viser salen. Den som følger sendingen kan selv velge hvilket kamera han/hun ønsker å følge. 
  • Hver sak som blir behandlet er markert, slik at publikum kan klikke seg inn i en egen meny og se opptaket fra hver sak.
  • I ettertid vil det ligge en lenke til sendingen på KommuneTV siden, slik at man kan se hele sendingen når man ønsker, eller enkeltsaker.

Sakskartet til kommunestyret 03.11.2022 kl. 17.30