Forbud mot utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden

Fra 1. juli 2024 innfører regjeringen et forbud for fritidsbåter mot å slippe ut kloakk i fjorden. Målet er å sikre en renere og tryggere fjord. Det er gitt unntak for enkelte fritidsbåter som er vernet eller fredet.

Illustrasjonsfoto av en fritidsbåt som kjører på havet i solnedgang. - Klikk for stort bilde Råde kommune

Forbudet trer i kraft 1. juli

Den alvorlige økologiske tilstanden i Oslofjorden har store konsekvenser for dyre- og plantelivet i fjorden. Regjeringen forbyr nå fritidsbåter å slippe ut kloakk i fjorden fra 1. juli i år.

– Tilstanden i Oslofjorden er kritisk. Nå gjennomfører vi enda et av punktene i tiltaksplanen for fjorden ved å forby utslipp av kloakk fra fritidsbåter. En friskmeldt fjord vil være til glede for mange, ikke minst folk som bruker sommeren i og på vannet, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Klima- og miljødepartementet sendte i vinter ut et forslag til forskrift om å forby utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden ut på høring. Forbudet er nå vedtatt og trer i kraft fra 1. juli i år.

Tilstanden til livet i Oslofjorden er alvorlig

Bakgrunnen for forbudet er at tilstanden til livet i Oslofjorden er alvorlig. Flere av bunnområdene, både i indre og ytre fjord, har lave konsentrasjoner av oksygen på grunn av tilførslene av nitrogen, fosfor, organisk stoff og andre partikler.

Torskebestanden er på et historisk lavt nivå, og tareskogen og ålegressengene, som er oppvekstområder for blant annet torskeyngel, er i flere områder i tilbakegang.

Opplevelsen for badende, båtbrukere og andre som driver friluftsliv i fjorden, forringes i større og større grad. Hvis Oslofjorden skal oppnå en bedre miljøtilstand er det behov for en rekke tiltak, og vi må handle nå.

Forbudssonen for tømming av kloakk fra fritidsbåter er et av tiltakene som skal bedre tilstanden i Oslofjorden. Målet med forbudet er å sikre en ren og trygg Oslofjord for alle som bruker fjorden.

Ofte stilte spørsmål om forbud mot utslipp av kloakk i Oslofjorden