Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett 2023

Råde kommunes økonomiplan og årsbudsjett skal sluttbehandles i kommunestyret 8. desember. Formannskapets behandling og forslag til innstilling er tilgjengelig for alminnelig innsyn på www.rade.kommune.no  etter behandlingen i formannskapet 24.november.