Frisklivssentralen

Nå starter vi endelig opp Frisklivssentralen i Råde! Dette er et lavterskeltilbud for deg som ønsker å endre livsstil, som har utviklet livsstilssykdommer eller er i fare for å gjøre det. Vi starter i første omgang opp med trenignsgrupper 2 ganger i uken, med oppstart 28.mars! Så om du ønsker å delta, ta kontakt fortløpende for samtale og påmelding!


Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal tjeneste. Vi er en helsetjeneste for deg som ønsker veiledning og støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Fokusområdene våre er: fysisk aktivitet, kosthold, tobakkslutt og søvn.
Vårt tilbud er gruppe- og kursbasert og foregår på dagtid. 

 Hva tilbyr vi?

 • På Frisklivssentralen kan du få hjelp til å komme i gang med endring av vaner innen fysisk aktivitet, kosthold, søvn og tobakk.
 • Vi starter opp med treningsgrupper nå i mars 2022. Flere kurs vil komme utover våren.
 • Det starter opp 28.03 
 • Vi skal også ha kurs med fokus på lettere psykiske plager og hvordan få en bedre hverdag. Dette kommer ikke før høsten 2022.  
 • Tilbudet starter og avsluttes med en helsesamtale.
 • Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud.

 •  

Målgruppe

 • Mennesker som har behov for drahjelp til å komme i gang med endring av vaner. Det gjelder også dem som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og som derfor trenger hjelp til å endre levevaner og mestre sykdom.
 • Tilbudet passer ikke for personer med stort behov for individuell tilrettelegging og oppfølging.

Ved oppstart

Gjennomføres en individuell helsesamtale som bygger på prinsipper om motiverende samtale. Deltakers behov, ønsker og motivasjon kartlegges, og sammen lages det mål for perioden. I løpet av frisklivsperioden følges deltakerne opp i trening og med veiledning.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

 • Du kan ta direkte kontakt med oss på Frisklivssentralen. Vi tar også imot henvisninger fra lege, annet helsepersonell eller NAV.
 • Noe for deg?
 • Ønsker du å endre levevaner? Er du over 18 år og bor i Råde kommune? Sjekk ut vårt tilbud
 • risklivssentralen er et lavterskeltilbud.

Kontaktinformasjon

Marianne Mikkelsen Holm - prosjektleder
Telefon: 47472492
E-post: marianne.mikkelsen.holm@rade.kommune.no

Postadresse: 
Skoleveien 1-3. 1640 Råde.

Besøksadresse:
Skoleveien 1-3. 1640 Råde.

Hvordan komme i gang?

 • Fastlege kan henvise deg (via e-melding).
 • Du kan ta direkte kontakt med Frisklivssentralen uten henvisning.

 Åpningstider

Man-tors: 09:00-15:00